Indmeas Digipäivä toukokuun lopulla kokosi yhteen reilu 30 ammattilaista mm. energiateollisuuden, metsäteollisuuden ja petrokemian aloilta. Päivän puhujat käsittelivät kukin aihetta oman yrityksensä näkökulmasta ja kertoivat esimerkkejä huikeista harppauksista, joita heidän organisaatioissaan on digitalisaation avulla saavutettu.

Aihepiirin tiimoilta syntyi yleisössä mielenkiintoista keskustelua ja kiinnostavia tulokulmia aiheeseen, mutta oli jännittävää huomata, että tietyt pointit liittyen digiprojektin läpiajamiseen organisaatiossa nousivat esiin toimialasta riippumatta.

Suomalaisyrityksistä 86% on määritellyt digitalisaation yhdeksi tärkeimmistä strategisista tavoitteistaan (Lähde: Linkki 1). Kuitenkin veikkaan, että niiden yritysten määrä, joissa digitalisaation eteen oikeasti tehdään konkreettisia jokapäiväisiä siirtoja, on huomattavasti pienempi. Tarve ja halu ovat siis olemassa, mutta nyt pitäisi tarttua härkää sarvista ja viedä homma maaliin asti. Kuten Digipäivässä lähes yhteen ääneen todettiin, tämä vaatii rohkeaa riskinottamista, vahvaa muutoksen johtamista ja asiakaslähtöisyyttä.

 

Riskinottamisen kautta kohti innovaatioita

Storan Enson Marko Yli-Pietilä esitteli puheenvuorossaan yrityksen Digitalisation Fund -projektin, joka on huikea esimerkki riskinottamisesta perinteisessä metsäteollisuuden yrityksessä. Stora Enso rahoittaa vuosittain 10 miljoonalla eurolla digitalisaation kehitystä, mikä tarkoittaa sitä, että yrityksen henkilöstöstä kuka tahansa voi hakea omalle idealleen rahoitusta ilman laskettua takaisinmaksuaikaa (joka vaaditaan perinteisissä IT-projekteissa). Rahoitetuista digiprojekteista vain noin 2% osoittautuu isoiksi hiteiksi, mutta koko Digitalisation Fund –projektin kantavana ajatuksena on se, että kokeilut sallitaan ja niistä otetaan oppia. Yli-Pietilä mukaan yrityksen on oltava valmis panostamaan ja investoimaan tämän tyyppisiin kehityshankkeisiin, mikäli tuloksia halutaan saavuttaa. Todennäköisyys innovaatioille kasvaa sen myötä, mitä suurempi määrä ideoita Yli-Pietilän esittelemään ’digitaaliseen tötteröön’ syötetään.

 

Muutoksen läpivieminen vaatii vahvaa johtajuutta ja hyviä verkostoja

Suurimpana haasteena digiprojektin implementoinnissa nousee seminaarissa usealta taholta esiin muutoksen johtaminen ja sen pysyvyyden varmistaminen. Miten saada koko organisaatio sitoutumaan kulttuurin muutokseen ja uusin työskentelytapoihin? Muutoksen loppuun viemiseksi tarvitaan vahvaa visiota siitä, mihin ollaan menossa sekä aitoa innostusta digitalisaation tuomista hyödyistä, mutta lisäksi vaaditaan myös hyviä verkostoja ja sopivia kumppaneita. Kuten Deloitten Mika Järvensivu puheenvuorossaan toteaa, yksin ei kukaan tällä polulla pärjää, vaan siihen vaaditaan monenlaisia kyvykkyyksiä, motivoituneita ihmisiä. Yrityksillä, jotka tässä ovat onnistuneet, on Järvensivun mukaan selkeästi yksi yhteinen tekijä: Digitalisaatio on ajettu koko yrityksen DNA:han.

 

Asiakkaiden osallistaminen moninkertaistaa digitalisaation mahdollisuudet

Digipäivän kaikissa puheenvuoroissa korostui Indmeasin toimitusjohtaja Risto Kuoppamäen avauspuheenvuorossaan esittämä toteama siitä, että digitalisaatiohankkeiden taustalla tulisi aina toimintaa ohjaavana ajatuksena olla hankkeen tuoma asiakasarvo. ”Ihmiset asettavat kysymykset, teknologia tarjoaa vastaukset –  ja asiakas määrittää työkalut”, totesi Deloitten Järvensivu omassa puheenvuorossaan painottaen asiakkaan liiketoiminnan ja sen haasteiden ymmärtämisen tärkeyttä.

Timo Aaltonen Fortumilta avasi esityksessään sitä, kuinka Fortum on nostanut asiakaspalvelunsa täysin uudelle tasolle Smart Living –konseptinsa myötä. Digitalisaation avulla manuaaliset termostaatit on korvattu keinoälyllä, jolloin voidaan keskitetysti seurata ja säätää asuntokohtaista lämmitystä, esimerkiksi sääennusteeseen pohjautuen. Tämä johtaa tasaisemman huonelämpötilan ohella energiansäästöön ja pienempään hiilijalanjälkeen – sekä luonnollisesti tyytyväisempiin asiakkaisiin. Yhteenvetona Aaltosen puheenvuorosta voidaankin todeta, että digitalisaation palveluita pystytään hyödyntämään tehokkaammin, kun loppuasiakas otetaan mukaan jo palvelun kehitysvaiheessa.

Indmeasin myyntijohtaja Ville Tiainen tiivisti saman ajatuksen loppupuheenvuorossaan lauseeseen ’ei digiä digin vuoksi’. Digitalisaation ei tulisi koskaan olla itsetarkoitus, vaan sen tulee aina antaa lisäarvoa liiketoiminnalle ja päivittäiselle tekemiselle tavalla tai toisella.

 

Eveliina Päiväniemi

Markkinointipäällikkö, Indmeas Oy

 

 IMG_0124

Autamme energia- ja prosessiteollisuutta hyödyntämään prosessidataa päivittäisessä toiminnassaan ja liiketoiminnan kehittämisessä.