Kuuntelin Indmeasin asiakastilaisuudessa esityksen Stora Enson digitoiminnoista. Marko Yli-Pietilä, Stora Enson Smart Operations -toiminnon johtaja, avasi kiinnostavassa esityksessään yrityksen digikehityksen mallia. Suuryritykset ovat vuosia kipuilleet sopivan digitalisaation toimintamallin löytämisessä. Stora Enso näyttää nyt löytäneen lupaavan digikehityksen mallin.

Digitaalinen kehitys kuuluu Stora Ensossa IT-toimintoon. Digihankkeet erotellaan IT-hankkeista siten, että niiltä ei ideavaiheessa vaadita business casea. Näin kannustetaan kokeiluihin. Business case edellytetään vasta pilot-vaiheessa, kun tehdään päätös skaalausvaiheeseen siirtymisestä. Jokainen digi-investointipäätöksiä valmistellut tietää, miten vaikeaa on business casen rakentaminen, kun euromääräisten vaikutusten arviointi perustuu arvailuun. Onnittelen Stora Ensoa rohkeasta askeleesta ja odotan muilta yrityksiltä samantapaisia rohkeita tekoja.


Digihankkeiden luonteeseen kuuluu nopeus, uskallus epäonnistua ja kokeilukulttuuri. Liikkeelle pitää päästä nopeasti, epäonnistumiset tulee myöntää ja kokeiluja täytyy tehdä paljon. Kun ”silver bullet” sitten löytyy, se voidaan nopeasti ja kustannustehokkaasti skaalata. Stora Enso kutsuu ensimmäistä vaihetta arvonmääritysvaiheeksi (johon sisältyy korkea riski), ja toista vaihetta arvontuottovaiheeksi, jossa riski on hallitumpi.

 

Arvonmääritys- ja arvontuotto- hankkeet

Stora Ensossa digiprojekteja johdetaan roadmapin omaisella työkalulla, joka on jaettu kahteen vaiheeseen: arvonmääritysvaiheessa pyritään mahdollisimman suureen ideavirtaan ja nopeisiin kokeiluihin sekä nopeisiin epäonnistumisiin. Arvonmääritysvaiheen toimintaa pyöritetään noin 10 miljoonan euron vuotuisella budjetilla. Arvontuotto- eli skaalausvaiheessa haetaan aggressiivisesti joko kustannussäästöjä tai lisätuottoja. Marko Yli-Pietilän mukaan keskimäärin kaksikymmentä sadasta arvonmääritysvaiheen projektista osoittautuu skaalauskelpoisiksi. Näistä kaksi on yleensä erittäin korkean hyödyn projektia. Stora Enson malli ratkaisee kolme digikehityksen keskeistä haastetta:

  1. Paras tapa todentaa potentiaali on luoda nopeasti minimum viable product ja kokeilla lentääkö se.
  2. Digikehityksessä pätee pääomasijoituksen laki: rohkeat investoinnit kokeiluihin, testaus ja nopeat epäonnistumiset nostavat esiin skaalauskelpoiset ideat.
  3. Raha on digikehityksen polttoainetta. Jos rahaa käytetään vähän, ei tuloksiakaan synny.

 

Salkkujaolla johdetaan kehitysprojekteja

Kehitysprojektit on jaettu neljään salkkuun, joiden avulla niitä johdetaan. Porftolioista yksi on varattu uusia tulovirtoja luoville projekteille, kolmella portfoliolla (digitaalinen asiakaskokemus, läpinäkyvä toimitusketju sekä älykkäät tuotantotoiminnot) tähdätään tehokkuuden kasvattamiseen. Salkkujako alleviivaa kiinnostavalla tavalla, että suomalaiset metsäyritykset ovat perinteisesti olleet enemmän tehokkuus- kuin topline -johdettuja. Tätä faktaa vahvistaa lisätieto, että suurin yksittäinen portfolio on älykkäiden toimintojen salkku, joka sisältää 80 kehitysprojektia.

Digikehityksessä Stora Enso käyttää Microsoftin ekosysteemin ratkaisuja ja kumppaniverkostoa. Kumppaneiden rooli on keskeinen ja kumppanin ei välttämättä tarvitse olla Microsoftin ekosysteemissä, voidakseen tehdä projekteja Stora Ensolle.

 

Digitalisaatio muuttaa tuotantomaailmaa

Digitalisaatio taivuttaa tuotteet palveluiksi ja palvelut jaetuiksi ekosysteemeiksi sekä alustoiksi. Ohjausta tehdään automaatiolla tai tekoälyllä. Datan merkitys on keskeinen. Stora Enso lähtee siitä, että se kontrolloi kaikkea dataa ja kumppanit hoitavat suurelta osin sovelluskehityksen.

Data ja ekosysteemi ovat keskeisiä ja itsestään selviä digisysteemin osia. Kun systeemiin lisätään immateriaalisempia aineksia kuten älyä ja jopa tunteita, vaikeuskerroin kasvaa. Digikehitys generoi ympärilleen myös oheispalveluja. Miten esimerkiksi nelikoptereiden huoltoa ja ylläpitoa voidaan digitalisoida niin että ihmistyön määrä minimoidaan?

Digitaalisuus muuttaa tuotantomaailman konventioita hanke kerrallaan. On kiinnostavaa nähdä, minkälaisia lopputuotteita Stora Enson digilinja jatkossa tuottaa: kuinka paljon toimintaa pystytään tehostamaan ja syntyykö myös tuloslaskelman yläriviä kasvattavia ratkaisuja.

 

Jussi Liimatainen

Jussi Liimatainen on digitaalisuuden moniottelija ja Indmeasin yhteistyökumppani Vivun (www.vipunet.com) toimitusjohtaja.