Osallistuin Huhtikuun 10.– 11. päivinä ”Kaukolämpöpäiville” Tukholmassa. Tämän vuoden
teemana oli kaukolämmön vaikutus tehon ja ilmaston näkökulmasta. Tapahtumassa käytiin
läpi ajankohtaisia aiheita ammattitaitoisten moderaattoreiden ja puhujien ohjailemana. Alla
yhteenvetoni tapahtuman keskeisistä ajatuksista.


Tietoisuus, ilmasto, kommunikaatio, yhteistyö ja dialogi

Suuri osa päivien sisällöstä koski kaukolämmön loppukäyttäjien kasvanutta tietoisuutta ja
kiinnostuneisuutta ympäristöasioista, jotka ovat yhdessä kaukolämmön hinnan kanssa
kuluttajille tärkeitä asioita. Loppukäyttäjillä on myös yhä aktiivisempi rooli
energiajärjestelmässä hyödyntämällä kiinteistöjen ”energiahitautta”, sillä kiinteistöomistajat
lainaavat puskurointikapasiteettia kaukolämpöyhtiöille eliminoidakseen tehotarvepiikkien
sytymistä. Lisäksi kaukolämpöasiakkaat mahdollisuuksien mukaan myös entistä enemmän
lämmöntoimittajina.


Kaukolämpöasiakkaat ja –toimittajat voivat toimia tehokkaasti yhdessä ja lisätä
ymmärrystään kaukolämpöliiketoiminnasta. Tämä edellyttää digitalisaation ja
älykkäiden ratkaisujen hyödyntämistä yhteistyön piirissä.


"Värmevärden" parantaa yhdessä Indmeasin kanssa omaa asiakasdialogiaan ja
yhteistyötään loppuasiakkaan kanssa.

 

Värmevärdenin toimitusjohtaja Anders Eriksson

Värmevärdenin toimitusjohtaja Anders Eriksson näyttää, miten olemassa olevaa dataa käytetään asiakaskeskusteluissa ja hinnoittelumallien perustana

 

Teho

Teollisuuden suurin haaste on hallita tehopulaa, joka syntyy, kun ydinvoimaa suljetaan ja panostukset kohdistuvat tuuli- ja aurinkoenergiaan, sillä näiden energiamuotojen käyettävyys ei ole taattu tehontarpeen ollessa suurin. Voidaan aina keskustella, mikä on oikein ja väärin, mutta selkeä fakta on, että tehontervepulaa voidaan helpottaa käyttämällä olemassa olevaa infraa ja tuotantolaitoksia älykkäästi ja nykyistä tehokkaammin – ja tässä riittää tekemistä vielä pitkäksi aikaa.


Energiantuotantovaihtoehtoja (kuten aurinko, tuuli, lämpövoima, vesi, jätelämpö, aaltovoima, ydinvoima, geoterminen energia jne.) on hyödynnettävä älykkäästi ja tehokkaasti yhdessä puskurointimahdollisuuksien (kuten sähköautot, lämpövarastot, energiahitaat kiinteistöt, sähköparistot, polttokennot, joustava teollisuustuotanto jne).

Energiajärjestelmät tulevat toisin sanoen olemaan kehittyneempiä ja dynaamisempia ja tätä varten tarvitaan kehittynyttä tietohallintoa ja älykkäitä algoritmeja. Tällä aluella Indmeasilla on vahvat näytöt, sillä työskentelemme näiden asioiden parissa useide pohjoismaiden laitosten kanssa.

Suuret kiitokset "Energiföretagenille" ja kaikille puhujille erittäin onnistuneesta tapahtumasta! Odotan jo ensi vuoden konferenssia!

Markus

----------------------------------------

Norrköping

markus.slotte@indmeas.com

www.indmeas.com

Tel. +4670-5306600

----------------------------------------