Prosessitehokkuuden parantaminen  on prosessi- ja energiateollisuudessa houkuttelevin digitalisaation aloituskohde.  Prosessidata sisältää valtavan määrän yksityiskohtaista prosessitietoa, mikä voidaan digitalisaation menetelmillä ottaa käyttöön prosessinohjauksen parantamiseksi. Edellyttäen, että prosessidatan laatu on tarkoitukseen nähden riittävä.

Mikä on riittävä laatu?

Prosessidata koostuu pääosin mittausarvoista, joihin aina liittyy mittausepävarmuus, ts. pienempi tai isompi mittausvirhe.  Erikoisen hankalaa prosessidatan analysoinnin kannalta on mittausvirheiden ajallinen muuttuminen.  

Prosessitehokkuutta kuvaavat tunnusluvut, kuten hyötysuhteet, materiaalitehokkuudet, erotusasteet ja päästömäärät  lasketaan monesta mittausarvosta.  Pieni virhe tai muutos näissä tunnusluvuissa vastaa isoa muutosta prosessitehokkuudessa ja sitä kautta  edelleen yrityksen kannattavuudessa.

Tunnuslukujen laskentatarkkuuden,  olisi oltava vähintään tasolla  1 – 2 %, jotta tunnusluvuista olisi hyötyä prosessitehokkuuden parantamisessa.

Hyvä uutinen on, että digitalisaatio on tuonut mukanaan myös keinot prosessidatan jatkuvaksi varmentamiseksi.

 

Prosessidatan riittävän tarkkuuden varmistaminen

Keskeinen menettely on prosessille ja prosessin osille kirjoitettujen taseyhtälöiden jatkuva analysointi.  Mittausvirheet nousevat esille siten, että taseyhtälöt eivät täsmää.  Kun dataa ja keskenään korreloivia mittauksia on paljon, taseanalyysillä saadaan virhe-estimaatit mittausarvoille. Merkittävimmät estimoidut virheet tarkistetaan  kenttäkalibroinnilla ennen korjausten tekemistä mittausarvoihin.

Datan tarkkuus on riittävä, kun tasenalyysi ei nosta esille virheitä, joilla olisi merkittävää vaikutusta prosessidatasta tehtäviin johtopäätöksiin.

 

Kokemuksia

Indmeasilla on kokemusta parinkymmenen asiakkaan prosessimittausten laadun jatkuvasta varmentamisesta. Työskentelytapa on muotoutunut seuraavaksi:

Aloitusvaiheessa luodaan etäyhteys prosessidatan jakamiseksi,  määritetään taseyhtälöt ja tehdään tarvittavat peruskalibroinnit.  Tyypillisesti parin kolmen taseanalyysikierroksen ja muutaman tarkistuskalibroinnin jälkeen mittauslaatu on saatu riittäväksi varsinaisen prosessinohjausinformaation tuottamista varten.

Jatkuvassa mittauslaadun ylläpitovaiheessa laatu varmennetaan kuukausittaisilla taseanalyyseillä. Niissä tehdyt havainnot johtavat  tyypillisesti muutaman varmentavan kenttäkalibroinnin tekemiseen vuosittain. 

 

Yhteenveto

Prosessidatan laadun jatkuva  varmentaminen on edellytys sille, että datasta voi digitalisaation menetelmillä tuottaa käyttökelpoista informaatiota prosessinohjausta varten.

 

Risto Kuoppamäki

Indmeas Oy

Toimitusjohtaja

 

Autamme energia- ja prosessiteollisuutta hyödyntämään prosessidataa päivittäisessä toiminnassaan ja liiketoiminnan kehittämisessä.