Kannattavuus ja digitalisaatio

 

Digitalisaatio tarkoittaa digitaalisten teknologioiden yleistymistä arkipäivän toiminnoissa. Koko ilmiön on synnyttänyt viime vuosien hämmästyttävän nopea kehitys datan tuottamisessa, säilyttämisessä, siirtämisessä ja analysoinnissa. Samanaikaisesti kaikkien näiden toimintojen kustannukset ovat pudonneet murto-osaan aikaisemmasta.

Digitaalisuus tarjoaa prosessi- ja energiateollisuudelle saman tyyppistä tehostamisloikkaa kuin mitä mekaaniset robotit ovat olleet valmistavalle teollisuudelle. Prosessiteollisuudessa robotteja vastaavat räätälöidyt keinoäly- (artificial intelligence) ja koneoppimissovellukset (machine learning).

 

Prosessi- ja energiateollisuus etenemässä

Pohjoismainen prosessi- ja energiateollisuus on jo heräämässä digitaalisuusaikaan ja lähtemässä digitaalisuusmatkalleen. Kun suuria määriä dataa syntyy lähes kaikista teollisuuden toiminnoista, voi olla vaikea valita aloituskohdetta. Houkuttelevin digitaalisaation hyödyntämisalue on epäilemättä prosessitehokkuuden ja energiatehokkuuden sekä käytettävyyden parantaminen. Tämä tapahtuu ottamalla digitaalisaation avulla prosessinohjauksessa täysimääräisesti käyttöön historiadatan sisältämä prosessikokemus.

Prosessiteollisuudessa digitaalisuuden sovellukset pohjautuvat prosessidataan, mikä koostuu pääosin mittausarvoista. Mittausdataan liittyvät väistämättä mittausvirheet, mittausepävarmuus ja ryöminnät. Nämä on pidettävä kurissa mittauslaadun jatkuvalla varmennuksella, jotta prosessidataan perustuvat digitalisaation sovellukset tuottaisivat arvoa.