Tehokkaat kuitu- ja materiaaliprosessit

 

Kuitutehokkuus ja hävikin minimointi

Palvelumme kuitutehokkuuden parantamisessa auttaa saamaan kokonaiskuvan kuidun etenemisestä koko prosessissa puunrungosta lopputuotteeseen. Luomalla varmennetun mittausdatan päälle näkymän kuitujen kulkeutumisesta eri osaprosessien läpi ja vertaamalla tilannetta historiaan, voidaan löytää parhaat ajomallit ja ongelmakohteet. Näin päästään kiinni kuitutehokkuuden parantamiseen ja hävikin minimointiin. Usein tunnetaan tarkasti lopputuotteen laatu, mutta näkymä kuitumiksiin prosessin alkupäässä on heikko. Lisäksi kuituhävikin määrän tunteminen eri prosessien osissa ja tilanteissa on huono.

Sovelluskohteena kuitujen hallinnassa on tyypillisesti metsäteollisuus, mutta palvelumme soveltuu myös materiaalien käytön tehostamiseen kaikessa teollisuudessa, esim. metalli- ja petrokemianteollisuudessa.


Osaamisemme materiaalivirtojen hallinnassa

  • Materiaalivirtojen hallinta
  • Prosessien tehostaminen
  • Hävikin vähentäminen
  • Laskutuksen oikeellisuuden varmentaminen