Asiakaskokemuksia

ASIAKASKOKEMUKSIA ENERGIA- JA PROSESSITEOLLISUUDESTA

 

show.gif

Fortum Högdalenverket on Pohjoismaiden suurin jätteenpolttolaitos, jonka tuotantoteho on yli 70 MW sähköä ja 360 MW kaukolämpöä. Tukholmassa sijaitseva voimalaitos ja Indmeas ovat tehneet yhteistyötä vuodesta 1989 lähtien laitoksen mittauslaadun parantamiseksi.  

"Indmeasin avulla varmistamme mittaustemme tarkkuuden, mikä on tuotantotehokkuuden optimoinnin edellytys.

Energiataseen jatkuva ylläpito mahdollistaa tarkan ja ajantasaisen energiaraportoinnin sekä tuo meille säästöjä kunnossapito-kustannuksissa". 

 Anders Regert, Fortum Högdalenverket


 download (3).jpg

 

Amager Ressource Center on Tanskan toiseksi suurin jätteenpolttolaitos. Indmeas validoi kuukausittain laitoksen energiataseen, laitoshyötysuhteen sekä mittausteknisen laadun. 

"Yhteistyömme tuloksena olemme saaneet energia- että massataseemme täsmäämään sekä selkeän kuukausipohjaisen tuotanto-raportin koko organisaation käyttöön.

Luotettava ja johdonmukainen raportointi mahdollistaa taseiden, laitoshyötysuhteen ja käyttötalouden optimoinnin kuukaudesta toiseen".  

Jesper Studsgaard, Amager Ressource Center


 eskilstuna.gif

 

Eskilstuna Energi och Miljö AB toimittaa kunnan sisällä sähköä, kaukolämpöä ja kaukokylmää.

Indmeas validoi voimalaitoksen energiaraportin kuukausittain etäyhteyden avulla. Raportti sisältää arvot mm. syötetystä polttoaine-energiasta, tuotetusta ja toimitetusta energiasta sekä hyötysuhteista.    

”Validoinnin avulla saamme paremman kontrollin energia-häviöistä tuotannossa ja jakelussa sekä varmistamme NOx päästö-raporttimme.

 Pystymme myös paremmin valvomaan polttoainetta ja ulosmenevää energiaa, jonka avulla voimme optimoida tuotantoamme”.

Rolf Gustavsson, Eskilstuna Energi


 download.png

 

 

Helsingin Energian Salmisaaren laitos tuottaa pääkaupunkiseudulla sähköä 160 MW ja lämpöä 300 MW. Laitos on ottanut käyttöön Indmeasin optimointityökalun, jonka avulla operaattorit voivat reaaliajassa seurata rinnakkain laitoksen toteutunutta hyötysuhdetta ja 'best practice' arvoja.  

”Sovelluksen avulla voimme puristaa enemmän irti laitoksesta ottamatta kuitenkaan riskejä käytettävyyden kannalta".

Anton Laari, Salmisaaren voimalaitos


show (5).jpg

 

Orikedon laitos ja Indmeas aloittivat yhteistyön polttoaine-energian seurannasta 2012. Tarkkoihin prosessimittauksiin perustuvalla epäsuoralla polttoainelaskennalla pystyttiin määrittämään todellinen laitokselle tuleva polttoaineteho n. 3 % tarkkuudella.  

 

”Tarkan vertailuarvon avulla olemme pystyneet parantamaan näytteenottokäytäntöjämme ja tätä kautta saavuttamaan kuukausitasolla GWh- luokan säästöjä polttoainekustannuksissa”.  

 Ilkka Syrjälä, Turku Energia


show.gif

 

Fortumin Bristaverket tuottaa biopolttoaineesta vuosittain 763 GWh kaukolämpöä ja 293 GWh sähköä. Laitoksen automaatiojärjestelmään on asennettu Indmeasin reaaliaikainen hyötysuhde-mittaus.  

"Tähän asti olemme joutuneet arvioimaan tuotannon optimointitoimenpiteitä takautuvasti laskennan kautta.

Reaaliaikainen tehokkuusvalvonta auttaa meitä tekemään oikeita päätöksiä jatkossa. Pienikin hyötysuhteen parannus tuo meille merkittäviä taloudellisia säästöjä".

Göran Blommé, Fortum Bristaverket


sappi.gif

 

Sappi Kirkniemen tehdas valmistaa kolmella paperikoneella päällystettyä aikakauslehtipaperia. Indmeas on vuodesta 1997 lähtien vastannut tehtaan ja voimalaitoksen tärkeimpien virtausmittausten laadussapidosta.

"Kalibroimalla säännöllisesti tärkeimmät energiamittaukset varmennamme energiakäyttömme tunnusluvut.

Pitkäaikainen kalibrointihistoria on tärkeä apu mittausten toimintakunnon ylläpidossa ja toimii myös hyvänä pohjana tehtaan laatujärjestelmän auditoinneissa". 

Ilkka Palmu, Sappi Finland I Oy, Kirkniemi


show (5).gif

 

 

Vattenfall AV Värme Nyköping toimittaa vuosittain n. 300 GWH:ta kaukolämpöä Nyköpingin alueella.

"Indmeas varmistaa säännöllisillä kalibroinneilla tärkeimpien kaukolämpömittaustemme laadun.

Näin voimme luottaa siihen, että laskutamme asiakkaitamme oikein".

Rolf Abramsson, Vattenfall AB


download.jpg

 

Savon Voima Oyj lukeutuu Suomen suurimpiin energian myyjiin. Yhtiön sähkö- ja kaukolämpöverkot tuottavat energiapalveluja yli 106000 sähkö- ja 2500 kaukolämpöasiakkaalle. 

Pieksämäen voimaitoksella on käytössä puhaltimen avulla toimiva on-line savukaasumäärämittaus. 

"Indmeasin kenttäkalibrointien ansiosta meillä on tarkka jatkuvatoiminen kattila- ja laitoshyötysuhdemittaus, jonka avulla valvomme energiatehokkuuttamme.

Puhaltimen avulla toteutetulla savukaasun määrämittauksella pystymme havaitsemaan ilmavuodot sekä pienetkin poikkeamat hyötysuhteessamme."

Janne Tepponen, Savon Voima Oyj


download (1).jpg

 

Kalmar Energi on alueensa johtava energiatoimittaja. Moskogenin voimalämpölaitos tuottaa biopolttoaineesta kaukolämpöä ja toimittaa sähköä yli 30.000 asiakkaalle Kaakkois-Ruotsissa. Vuonna 2011 laitos otti uuden kattilan käyttöön.     

"Indmeas suoritti tehokkaasti la laadukkaasti uuden kattilan virtauskalibroinnit. Näiden perusteella pystyimme varmistamaan oikeat mittausarvot takuukokeita varten'.   

 

Pontus Steinvall, projektijohtaja Kraftvärme Moskogen


show (1).jpg

 

Rautaruukki Oy valmistaa ja toimittaa maailmanlaajuisesti metalliin perustuvia komponentteja ja järjestelmiä rakentamiseen ja konepajateollisuudelle.

Ruukki Metals Oy:n terästehtaan energiataseen tarkentamiseksi Indmeas on kalibroinut kaikki soihdutettavan kaasun määrämittaukset.

”Kenttäkalibrointien ansiosta voimme luottaa soihdutettavan kaasun määrän oikeellisuuteen, mikä mahdollistaa tuotantointegraatin paremman optimoinnin".

Kimmo Kinnunen, Rautaruukki Oy


show (2).jpg

 

Stora Enson Imatran tehtaat tuottavat vuodessa noin miljoonaa tonnia kartonkia ja paperia, josta yli 90% menee vientiin. Indmeas on ylläpitänyt tehtaiden mittauslaatua vuodesta 2003.

”Stora Enson Imatran tehtailla ovat Indmeasin kalibroinnit ja taseanalyysit vähentäneet kuitumäärien systemaattiset mittausvirheet liki kolmasosaan alkuperäisistä.

Tämän avulla myös kuitujen tuotanto-raportointi on tarkentunut ja kustannukset konelinjoille jakautuneet tarkemmin.”    

    Marjo Törönen, Imatran tehtaat


download (1).png

Syvabin Himmerfjärdin laitos vastaanottaa ja puhdistaa vettä laajalta alueelta Tukholman länsipuolella. Indmeas kalibroi säännöllisesti päästöveden virtausmittauksen. 

"Tämä virtaus raportoidaan viranomaisille ja osoittaa sen että pysymme luparajojen sisällä.

Yhteistyö on sujunut erinomaisesti. Meille on tärkeätä että Indmeas  ottaa yhteyttä ja sopii kalibroinnin ajankohdasta hyvissä ajoin eikä meidän tarvitse huolehtia palvelun tilaamisesta".  

Sara Söhr, Prosessipäällikkö Syvab


alholmens_kraft-logo.jpg

 
Alholmens Kraft:in laitos Pietarsaaressa on maailman suurin biopolttoaineella toimiva voimala. Pääasialliset energianlähteet ovat puupohjainen biopolttoaine ja turve. 

Indmeas suorittaa laitokselle CO2 päästömittausten epävarmuuslaskennan ja riskianalyysin. Kiinteille lähdevirroille määritetään kokonaisepävarmuus auto– ja hihnavaakojen kautta.   

”Epävarmuuden laskenta ja riskiarviointi eivät ole kaikilla toiminnanharjoittajilla hallinnassa. Asiantuntijan avulla minimoidaan riskit ja voidaan hyödyntää myös muilta laitoksilta saatuja parhaita toimintatapoja. Näistä syistä käännyimme Indmeasin puoleen.

Kun Indmeas suorittaa analyysit ja direktiivien tulkitsemisen puolestamme, voimme keskittyä itse toiminnan harjoittamiseen".

Björn Åkerlund, Alholmens Kraft


show (1).gif

 

Porvoon jalostamo on yksi Euroopan monipuolisimmista ja nykyaikaisimmista jalostamoista. Jalostamo valmistaa kaikkia tärkeitä öljytuotteita liikenteen ja teollisuuden tarpeisiin. Tuotantokapasiteetti on 11 miljoonaa tonnia vuodessa.

”Läpivalaisujen avulla saamme kuvan kolonniemme kunnosta tuotantoa keskeyttämättä.

 Pitkän yhteistyömme aikana Indmeas on osoittautunut luotettavaksi ja nopeaksi toimijaksi, joka on tuottanut korkealaatuisia mittauspalveluita haastavissakin olosuhteissa.”

Minna Nurmi, Neste Oil Porvoo


2168a967-5940-468e-8a02-f593aee943b7.jpeg

 

Ekokem Oy Ab Riihimäen käsittelylaitos käsittelee vuosittain yli 120 000 tonnia ongelmajätettä. Riihimäen käsittelylaitoksen polttolinjojen viipymäajat on määritetty merkkiainemittauksilla.

"Indmeasin merkkiainemittaus antaa meille yksikäsitteisen tuloksen yli kahden sekunnin polttoajan toteutumisesta".

Ekokem Oy Ab, Riihimäki


 show.jpg

 

Metsä Board on yksi Euroopan johtavista hienopaperin, kartongin ja pakkausratkaisujen valmistajista. Metsä Board Joutseno BCTMP tuottaa valkaistua kemihierrettä n. 250 000 t vuodessa.

”Tehtaallamme on useita toimivuuden kannalta kriittisiä mittareita, joiden toimintavarmuudesta haluamme olla varmoja.

Indmeasin kenttäkalibrointien avulla voimme jatkuvasti luottaa näiden mittausten tuloksiin”.

Miika Sinkko, Metsä Board Joutseno BCTM

 


download (2).jpg

 

Indmeas validoi kuukausittain Kraftringen Energi AB:n tärkeimpien tuotantolaitosten energiataseet. Varmistettujen tuotantoarvojen lisäksi laitokset saavat joka kuukausi yhteenvedon mittausteknisestä tilasta sekä toimenpide-ehdotukset.

”Jatkuvan seurannan avulla voimme ohjata kunnossapitotoimia ja kalibrointeja tarpeen mukaan.  

Kuukausittainen validointi mahdollistaa myös sen että pystymme nopeammin reagoimaan esiintyviin mittausongelmiin ja paremmin seuraamaan prosessivirtauksia. Se luo meille oikeat edellytykset tuotannon prosessioptimointiin”.

  Andreas Lagerblad, käyttö- ja kunnossapitopäällikkö Kraftringen Energi Ab

 

download (4).jpg

 

Vimmerby Energi & Miljö Ab tuottaa pääasiassa kaukolämpöä ja sähköä.

Indmeas kalibroi lämpölaitoksen tärkeimmät virtausmittarit ja tekee vuositarkastuksen mittauslaadun varmentamiseksi kalibrointien välissä. Vuositarkastuksessa analysoidaan myös energiatase valitulta ajanjaksolta, tarkistetaan kattiloiden hyötysuhteet ja että mittaukset toimivat teknisesti oikein koko mittausketjussa. 

"Mittausteknisen tarkistuksen lisäksi, saamme tarvittavan kontrollin polttoainekulutuksesta sekä tuotetusta ja toimitetusta energiasta.

Koen vuositarkastuksen tehokkaana toimenpiteenä mittauslaadun ja tuotantotietojen varmistamiseksi". 

Mats-Lennart Karlsson, Vimmerby Energi


reologoversio_s1200x630_q80_noupscale.png

Indmeas valvoo vuoden 2015 alusta lähtien Rauman Energian kaukolämpöverkon toimintaa. Valvonnan piirissä on n. 1300 asiakasmittausta.  

”Rauman Energialla on kaukolämpövaihtimien valvonta merkittävä parannus asiakaspalvelun kehittämisessä. Asiakkaamme saavat parempaa palvelua, kun seuraamme heidän laitteitaan aktiivisesti ja tiedotamme erilaisista häiriöistä.  

Valvonnalla ja tiedottamisella saamme myös hyötyä kaukolämpöverkon tehokkuuteen. Parantamalla asiakkaiden kaukolämpöveden jäähtyvyyttä, säästämme pumppauskustannuksissa ja parannamme kapasiteetin riittävyyttä”.

Jouni Kartano, kaukolämpöjohtaja, Rauman Energia


show (6).gif

 

Vantaan Energia Oy on yksi Suomen suurimmista energiayhtiöistä. Merkittävä osa energiasta syntyy Martinlaakson voimalaitoksessa, jonka Mar 2 -yksikkö käyttää pääpolttoaineena kivihiiltä.

Kattilan CO2-kokonaispäästöt mitataan 1,8%:n epävarmuudella suoraan piipusta uudella akkreditoidulla kalibrointimenetelmällä. 

”Mittaamalla kattilan päästöt piipusta vältymme näytteenoton ja laboratorio-analyysien työläästä prosessista, joten menetelmä on myös investointina hyvin järkevä”.

Samuli Björkbacka, Martinlaakson voimalaitos