E.ON Norrköpingin Händelöverket laitoksella yli 300 prosessimittausta siirtyy jatkuvaan valvontaan

E.ON Norrköpingin Händelöverket on yksi Ruotsin suurimmista ja nykyaikasemmista lämpövoimalaitoksista.

Laitos koostuu viidestä höyrykattilasta, kahdesta turbiinista ja yhdestä savukaasulauhduttimesta. Indmeas on tehnyt laitoksen kanssa yhteistyötä vuodesta 1993 lähtien kalibroimalla sen tärkeimmät virtaus- ja energiamittaukset säännöllisesti. 

Jotta voitaisiin nopeammin reagoida energialaskutukseen, ympäristöraportointiin ja prosessiohjaukseen vaikuttaviin poikkeamiin on laitoksella päätetty siirtyä mittausten jatkuvaan laadunvarmennukseen. Valvonnan piirissä tulee olemaan yli 300 mittauspositiota.  

Indmeas raportoi kuukausittain laitoksen johdolle ja kunnossapidolle mittauslaadun tilasta ja tuotannon avainluvuista.  

Lisätietoja: Dan Lundmark, puh: 040 516 9726.