Energiataseen kuukausittainen validointi Kraftringen Energin tuotantolaitoksilla Ruotsin Lundissa

Kraftringen Energi AB:n tärkeimmät tuotantolaitokset ovat Gunnesbon ja uuden puhtaasti biopolttoaineella toimivan Örtoftan lämpövoimalaitokset.

Kraftringen ja Indmeas aloittivat yhteistyön jo 1990-luvulla, jolloin suoritettiin ensimmäiset kenttäkalibroinit Gunnesbon laitoksella. 2000-luvun aikana yli 30 virtaus– ja tehomittausta on kalibroitu säännöllisin väliajoin. 

KUUKAUSITTAINEN TASEVALIDOINTI 

Indmeas validoi vuodesta 2011 lähtien kuukausittain Gunnesbon laitoksen energiataseen. Varmistettujen tuotantoarvojen lisäksi laitos saa joka kuukausi yhteenvedon mittausteknisestä tilasta sekä mahdolliset toimenpide-ehdotukset. 

SAMA PALVELU ÖRTOFTAAN

Viime vuonna Indmeas kenttäkartoitti edellytykset rakentaa samanlainen kuukausivalidointi ja -raportointi Örtoftan laitoksella kuin Gunnesbossa. Kenttäkartoituksen jälkeen laitoksella tehtiin ensimmäinen taseanalyysi.  

Jatkuvan tasevalidoinnin on määrä alkaa maaliskuussa 2015.

”Yhteistyömme myötä voimme jatkuvasti seurata ja analysoida tärkeimpiä virtaus- ja tehomittauksiamme sekä ohjata kunnossapitotoimia ja kalibrointeja tarpeen mukaan.

 Kuukausittaisen validoinnin avulla pystymme myös nopeammin reagoimaan esiintyviin mittausongelmiin ja paremmin seuraamaan prosessivirtauksia. 

 Örtoftan laitos on monimutkaisempi kokonaisuus ja tästä syystä jatkuva tasevalidointi on tällä laitoksella erityisen tärkeää. Se luo meille oikeat edellytykset tuotannon prosessioptimointiin”, kertoo Andreas Lagerblad, Kraftringenin käyttö– ja kunnossapitopäällikkö.