Jatkuva hyötysuhdelaskenta ja polttoaineen energiamääritys Vetlanda Energin biokattilassa

Vetab (Vetlanda Energi och Teknik Ab) otti uuden lämpövoimalaitoksen käyttöön syksyllä 2012.  

Laitoksella tuotetaan kaukolämpöä, höyryä ja sähköä; biokattilan kokonaislämpöteho on 27 MW.

Ennen kuin uusi kattila otettiin käyttöön Indmeas varmisti kenttäkalibroinneilla kattilan päämittausten laadun tulevia takuukokeita varten. Näihin kuuluivat mm. syöttöveden  ja päähöyryn virtausmittaukset.    

Kaukolämpökauden 2013-2014 jälkeen laitos halusi käyttöönsä jatkuvan (epäsuoran) hyötysuhde-laskennan kattilalle sekä syötetyn polttoaine-energian määrityksen. Tätä varten kalibroitiin laitoksen savukaasu-virtausmittaus ja tarkistettiin päähöyryn edellinen mittaus.     

Indmeasin laskenta-algoritmit on nyt asennettu laitoksen automaatio-järjestelmään. Operaattorit voivat tulevana kaukolämpökautena seurata reaaliajassa syötettyä polttoaine-energiaa sekä mitata kattilahyötysuhdetta 1%:n tarkkuudella.   

”Meillä on ollut haasteita saada polttoainelaskutus ja syötetty energiamäärä täsmäämään. Kun nyt saamme tarkat luvut syötetylle polttoaine-energialle ja hyötysuhteelle voimme paremmin kontrolloida polttoainehankintaamme.  

 Savukaasuvirtauksen laadunvarmennuksen kautta saamme myös Nox-raporttimme validoitua, kertoo voimalaitospäällikkö Peter Nilsson.    

Kattilahyötysuhde– ja polttoaine-energialaskennan tarkkuutta ylläpidetään prosessimittausten säännöllisellä laadunvarmistuksella. 

Lisätietoja antaa: Johan Mikander, tel: 040 550 7304