Katrineholmin lämpövoimalaitos panostaa mittauslaatuun

Katrineholmin lämpövoimalaitos kuuluu Tekniska Verken-konserniin, jonka päämaja on Linköping AB:ssä.

Pääasialinen energia tuotetaan biokattilassa, jonka kapasiteetti on 19,1 MW kaukolämpöä ja 5,4 MW sähköä.

Katrineholmin laitos ja Indmeas aloittivat yhteistyön vuonna 2009.    

”Meillä oli epäilyksiä tuotetun energian mittauksen suhteen, minkä vuoksi aloitimme yhteistyön Indmeasin kanssa.  

 Halusimme tarkan tiedon paljonko energiaa laitoksemme tuottaa kaukolämpöverkkoon. Halusimme myös selvittää kuinka paljon sisäisiä hävikkejä meillä on”, kertoo voimalaitospäällikkö  Anna Axelsson.

Aluksi kalibroitiin tärkeimmät prosessimittaukset. Useissa näistä havaittiin mittausvirheitä, jotka aiheuttivat eroja tuotetussa ja toimitetussa energiassa.      

Tänä päivänä yhtieistyö käsittää laitoksen koko energiataseen. Kolmen hengen tiimi Indmeasilla on vastuussa mittauslaadun valvonnasta.

ENERGIATASEEN VALIDOINTI

Vuodesta 2010 lähtien Indmeas on säännöllisesti validoinut laitoksen energiataseen. Tämä tehdään taseanalyysin avulla, joka antaa virhe-estimaatit kaikille taseeseen kuuluville mittauksille.

Tasevalidoinnin myötä laitos kontrolloi tänään 14 tehomittausta ja niihin kuuluvia virtaus-, lämpötila-, ja painemittauksia.  

”Perinteisesti olemme validoineet  suurempien laitosten energiataseita. Katrineholmin laitos osoittaa kuitenkin, että kaikki laitokset voivat hyötyä siitä”, toteaa Johan Mikander, tiimivastaava Indmeasilla.  

”Mittauslaadulla on laitoksellemme suuri merkitys. Teemme jatkuvasti töitä tuotantomme ja kaukolämpöverkkomme tehostamiseksi.   

 Jotta tämä on mahdollista on taseen oltava kunnossa ja mittausten oltava luotettavia”, Axelsson jatkaa.