Parempaa palvelua Rauman kaukolämpöasiakkaille


Rauman Energialla
 panostetaan kaukolämpöasiakkaiden palveluun ja jakeluverkon tehostamiseen.

Vuoden 2015 alusta lähtien Rauman Energia ja Indmeas aloittivat yhteistyön,  jossa kuukausipohjaisesti seurataan Rauman kaukolämpöverkon toimintaa. Valvonnan piirissä on 1350 asiakasmittausta, joiden arvoja analysoidaan jokaisen etäluennan jälkeen. 

LAITEVALVONTAA REAALIAJASSA

Valvonnan avulla havaitaan reaaliajassa viallisia mittareita ja käyttökohteita sekä asiakkaita, joiden energiankulutus poikkeaa normaalista. 

”Tammikuussa asiakkaamme saivat kirjeen, jossa ilmoitimme että he tulevat saamaan maksutonta laitevalvontaa”, kertoo Rauman Energian kaukolämpöjohtaja Jouni Kartano.  

Kaukolämpöyksikkö ajaa säännöllisesti ns. vikalistan, jonka perusteella kunnossapitotoimintaa voidaan ohjata.

”Laitevalvonta ja tiedottaminen erilaisista häiriöistä on merkittävä parannus asiakaspalvelussamme. Kunnossa oleva lämmönvaihdin on niin asiakkaan kuin meidänkin etu. 

Parantamalla asiakkaiden kaukolämpöveden jäähtyvyyttä, säästämme pumppauskustannuksissa ja varmistamme kapasiteettimme riittävyyden. Valvonnan avulla tehostamme myös merkittävästi verkkomme energia-tehokkuutta”, Kartano toteaa.

AUTOMATISOIDUT ASIAKASTULOSTEET

Valvontapalvelu mahdollistaa myös perusmaksumäärityksen ja asiakas-tulosteiden automatisoinnin. 

Aiemmin Rauman Energian perusmaksut ovat määräytyneet lasketun huipputehotarpeen mukaan ja niiden tarkastus on ollut työlästä.  

”Jatkossa perusmaksut määräytyvät toteutuneisiin mittauksiin ja voimme automaattisesti tarkastaa ne kaikki. Tämä mahdollistaa kaikkien asiakkaiden tasavertaisen kohtelun sekä säästää meiltä paljon aikaa”, Kartano jatkaa.

Lisätitietoja: Ville Laukkanen, puh: 040 550 7317

Asiantuntijan yhteystiedot