Nyheter

Diplomarbete igång om processindustrins vattenbalans

07.09.2015   //   Indmeas

I processindustrin spelar vatten en central roll i både produktionsprocessen och i värmeöverföringen.

Läs mer

Indmeas deltar i utvecklingen av framtidens energisystem för kraft- och värmeverk

14.04.2015   //   Indmeas

Indmeas har blivit vald till Innovationsfinansierings-verket Tekes’ FLEXe program för att bygga ett hållbart och kostnadseffektivt energisystem för kraft- och värmeverk.

Läs mer

"Övervakning av fjärrvärmenät med data från fjärravlästa förbrukningsmätare" - diplomarbete färdigt

09.11.2014   //   Indmeas

Marcus Grönlund har fått sitt diplomarbete om ’Övervakning av fjärrvärmenät med data från fjärravlästa förbrukningsmätare’ hos Indmeas färdigt. 

Läs mer

Första fältkalibreringar utfördes i Estland

21.09.2014   //   Indmeas

Indmeas utförde den 16-17 september de första fältkalibreringarna i Estland. På Eesti Energis kraftvärmeverk i Tallinn kalibrerades fjärrvärmeflödes- och effektmätningar.  

Läs mer

Kvalitetssäkring av avloppsvattenflödes-mätningar är motiverat - stora mätfel vanliga

10.08.2014   //   Indmeas

Flödesmätningar av avloppsvatten är i huvudsak installerade  i öppna kanaler. För att kunna säkra mätningarnas kvalitet, bör de fältkalibreras på installationsplatsen. 

Läs mer

Indmeas presenterade på CEM 2014 konferensen i Istanbul

27.05.2014   //   Indmeas

Indmeas deltog i den internationella CEM 2014(International Conference and Exhibition on Emissions monitoring) konferensen, som behandlade övervakning av industriella utsläpp.

Läs mer

Effektivering av fjärrvärme-/fjärrkyladistribution - diplomarbete börjar

13.04.2014   //   Indmeas

Marcus Grönlund har börjat hos Indmeas ett diplomarbete kring ‘Effektivering av fjärrvärme- och fjärrkyladistribution’. Marcus studerar kemiteknik med process- och systemteknik som huvudämne vid Åbo A...

Läs mer

Indmeas håller presentation om flödesmätningar av rökgaser på årets itf Automationsdagar 5-6 februari

06.01.2014   //   Indmeas

Indmeas har blivit bjuden att hålla ett föredrag om flödesmätningar av rökgaser på årets itf Automationsdagar, som arrangeras av Instrumenttekniska föreningen den 5-6 februari på Friends Arenan i Stoc...

Läs mer

Indmeas utför i Finland ett flertal osäkerhetsbedömningar för utsläppsrapportering 2013

01.12.2013   //   Indmeas

Enligt EU:s MRR författning gällande handelsperioden 2013-2020 skall verksamhetsutövare årligen utföra en osäkerhetsbedömning på de utsläppsmätningar (bränslemängd och rökgasflöde), som är under egen ...

Läs mer

Mera nyttoeffekt av bränsleenergin med nytt verktyg

17.10.2013   //   Indmeas

Salmisaari kraftvärmeverk inom Helsingin Energia och Indmeas har utvecklat ett effektivt verktyg för driftoptimering och förbättring av pannans verkningsgrad. Verktyget hjälper operatörer att köra pan...

Läs mer

Indmeas söker företag till pilotstudie, som är intresserade att effektivisera sitt distributionsnät av fjärrvärme-/fjärrkyla

06.10.2013   //   Indmeas

Indmeas söker några svenska energibolag som är intresserade av att delta i en pilotstudie med målsättningen att utveckla metodik och rutiner, som effektiviserar bolagets distribution av fjärrvärme och...

Läs mer

Ny förstärkning till mätingenjörsteamet

11.08.2013   //   Indmeas

Diplomingejör Tuomas Takala förstärker Indmeas team av mätingenjörer sedan sommaren 2013.

Läs mer

Artikel i internationell tidning om processmätningarnas online övervakningssystem

02.06.2013   //   Indmeas

Den internationella tidningen Maintworld (2/2013) har publicerat en artikel om mätningarnas online övervakningssystem, som Indmeas har utvecklat.  

Läs mer

Behovet av noggranna rökgasflödesmätningar har ökat starkt i Sverige och Danmark

19.05.2013   //   Indmeas

I Sverige har anläggningar som hör till NOx systemet varit tvungna att rapportera Nox utsläppen regelbundet sedan 1993, då systemet togs i bruk.

Läs mer

Indmeas höll en presentation på årets Panndagarna

17.02.2013   //   Indmeas

Indmeas blev inbjudet att hålla en presentation på årets upplaga av Panndagarna, som gick av stapeln 5-6 februari i Helsingborg. 

Läs mer

Vi har ytterligare stärkt vår organisation av mättjänster

20.01.2013   //   Indmeas

Diplomingenjören Lauri Reiman har börjat som mätexpert på Indmeas i början av januari.

Läs mer

Årskontroll - ny tjänst som kompletterar kalibreringsprogrammet

06.01.2013   //   Indmeas

Genom fältkalibrering eliminerar man systematiska mätfel. Kalibreringsintervallerna är dock ofta långa och märkbara förändringar kan ske i mätningarna mellan kalibreringarna. Genom en årskontroll av m...

Läs mer