Nyheter

Indmeas söker företag till pilotstudie, som är intresserade att effektivisera sitt distributionsnät av fjärrvärme-/fjärrkyla

06.10.2013   //   Indmeas

Indmeas söker några svenska energibolag som är intresserade av att delta i en pilotstudie med målsättningen att utveckla metodik och rutiner, som effektiviserar bolagets distribution av fjärrvärme och...

Läs mer

Ny förstärkning till mätingenjörsteamet

11.08.2013   //   Indmeas

Diplomingejör Tuomas Takala förstärker Indmeas team av mätingenjörer sedan sommaren 2013.

Läs mer

Artikel i internationell tidning om processmätningarnas online övervakningssystem

02.06.2013   //   Indmeas

Den internationella tidningen Maintworld (2/2013) har publicerat en artikel om mätningarnas online övervakningssystem, som Indmeas har utvecklat.  

Läs mer

Behovet av noggranna rökgasflödesmätningar har ökat starkt i Sverige och Danmark

19.05.2013   //   Indmeas

I Sverige har anläggningar som hör till NOx systemet varit tvungna att rapportera Nox utsläppen regelbundet sedan 1993, då systemet togs i bruk.

Läs mer

Indmeas höll en presentation på årets Panndagarna

17.02.2013   //   Indmeas

Indmeas blev inbjudet att hålla en presentation på årets upplaga av Panndagarna, som gick av stapeln 5-6 februari i Helsingborg. 

Läs mer

Vi har ytterligare stärkt vår organisation av mättjänster

20.01.2013   //   Indmeas

Diplomingenjören Lauri Reiman har börjat som mätexpert på Indmeas i början av januari.

Läs mer

Årskontroll - ny tjänst som kompletterar kalibreringsprogrammet

06.01.2013   //   Indmeas

Genom fältkalibrering eliminerar man systematiska mätfel. Kalibreringsintervallerna är dock ofta långa och märkbara förändringar kan ske i mätningarna mellan kalibreringarna. Genom en årskontroll av m...

Läs mer