Nyheter

Indmeas utför i Finland ett flertal osäkerhetsbedömningar för utsläppsrapportering 2013

01.12.2013   //   Indmeas

Enligt EU:s MRR författning gällande handelsperioden 2013-2020 skall verksamhetsutövare årligen utföra en osäkerhetsbedömning på de utsläppsmätningar (bränslemängd och rökgasflöde), som är under egen ...

Läs mer

Mera nyttoeffekt av bränsleenergin med nytt verktyg

17.10.2013   //   Indmeas

Salmisaari kraftvärmeverk inom Helsingin Energia och Indmeas har utvecklat ett effektivt verktyg för driftoptimering och förbättring av pannans verkningsgrad. Verktyget hjälper operatörer att köra pan...

Läs mer

Indmeas söker företag till pilotstudie, som är intresserade att effektivisera sitt distributionsnät av fjärrvärme-/fjärrkyla

06.10.2013   //   Indmeas

Indmeas söker några svenska energibolag som är intresserade av att delta i en pilotstudie med målsättningen att utveckla metodik och rutiner, som effektiviserar bolagets distribution av fjärrvärme och...

Läs mer

Ny förstärkning till mätingenjörsteamet

11.08.2013   //   Indmeas

Diplomingejör Tuomas Takala förstärker Indmeas team av mätingenjörer sedan sommaren 2013.

Läs mer

Artikel i internationell tidning om processmätningarnas online övervakningssystem

02.06.2013   //   Indmeas

Den internationella tidningen Maintworld (2/2013) har publicerat en artikel om mätningarnas online övervakningssystem, som Indmeas har utvecklat.  

Läs mer

Behovet av noggranna rökgasflödesmätningar har ökat starkt i Sverige och Danmark

19.05.2013   //   Indmeas

I Sverige har anläggningar som hör till NOx systemet varit tvungna att rapportera Nox utsläppen regelbundet sedan 1993, då systemet togs i bruk.

Läs mer

Indmeas höll en presentation på årets Panndagarna

17.02.2013   //   Indmeas

Indmeas blev inbjudet att hålla en presentation på årets upplaga av Panndagarna, som gick av stapeln 5-6 februari i Helsingborg. 

Läs mer

Vi har ytterligare stärkt vår organisation av mättjänster

20.01.2013   //   Indmeas

Diplomingenjören Lauri Reiman har börjat som mätexpert på Indmeas i början av januari.

Läs mer

Årskontroll - ny tjänst som kompletterar kalibreringsprogrammet

06.01.2013   //   Indmeas

Genom fältkalibrering eliminerar man systematiska mätfel. Kalibreringsintervallerna är dock ofta långa och märkbara förändringar kan ske i mätningarna mellan kalibreringarna. Genom en årskontroll av m...

Läs mer