Den 10-11:e april var det åter dags för Fjärrvärmedagarna. Årets tema var ”Fjärrvärme för effekt och klimat” och det blev två dagar fyllda av högaktuella ämnen som vi deltagare blev guidade igenom av synnerligen professionella moderatorer och talare.

Nedan finns ett resonemang kring några av de centrala frågeställningar som återkom under dagarna och som relaterar till Indmeas verksamhet.

Medvetenhet, klimat, kommunikation, samarbete och dialog

Mycket av innehållet under dagarna kretsade kring en större medvetenhet kring klimatfrågorna hos slutanvändarna av fjärrvärme. Förutom priset på fjärrvärme, väger även miljö- och klimataspekten väldigt tungt in. Slutanvändare av fjärrvärme får även en alltmer aktiv roll i energisystemet, genom att värmetrögheten i fastigheter utnyttjas och fastighetsägare ”lånar ut” buffringskapacitet till fjärrvärmebolagen för att kapa effekttoppar. Fjärrvärmekunderna fungerar ibland även som leverantörer av värme till fjärrvärmenäten, när de har överskott av värme.

För att få fjärrvärmekunden och fjärrvärmeleverantör att samarbeta effektivt och för att öka förståelsen kring fjärrvärmeaffären, så behövs plattformar som effektivt underlättar detta. Det är här digitaliseringsprodukter och smarta algoritmer kommer in som kan underlätta detta samarbete.

 ”Värmevärden” är ett företag som i samarbete med Indmeas utvecklat ett  arbetssätt som underlätta dialogen och samarbetet med slutkunden

 

Värmevärdenin toimitusjohtaja Anders Eriksson

Anders Eriksson, VD på ”värmevärden” visar hur man använder mätdata i kunddialogen och som underlag för sin prismodell.

 

Effekt

Den stora utmaningen i branschen är att hantera den effektbrist som uppstår när/om kärnkraften läggs ner och när investeringar görs ensidigt i vind och sol, som inte är garanterat tillgängligt när effektbehovet är som störst. Vad som är rätt och fel, kan man resonera länge om, men klart är att en smartare användning av den infrastruktur och anläggningar vi redan nu har, kommer att räcka långt i denna produktionsomställning.

Energislag som sol, vind, kraftvärme, vatten, spillvärme, vågkraft, kärnkraft, geotermi etc, tillsammans med buffringsmöjligheter i elbilar, värmelager, värmetröga hus, el-batterier, bränsleceller, flexibel industriproduktion etc. måste utnyttjas på ett smart och effektivt sätt.

Energisystemen kommer m.a.o. att bli mera avancerade och dynamiska. För att hantera detta krävs avancerad datahantering och smarta algoritmer och här kan vi på Indmeas bidra med vår erfarenhet, speciellt i fjärrvärmesystemen där vi redan idag arbetar med denna typ av frågor i ett flertal anläggningar i Norden.

 

Ett stort tack till ”Energiföretagen” och alla talare för ett väldigt lyckat arrangemang! Jag ser redan nu fram emot nästa års konferens!

 

Markus

 

----------------------------------------

Norrköping

markus.slotte@indmeas.com

www.indmeas.com

Tel. +4670-5306600

----------------------------------------