Nyheter

Indmeas i samarbete med Holmen Paper Braviken för att minska brukets vattenförbrukning och -utsläpp.

05.02.2020

Holmen Paper Braviken är ett pappersbruk i Norrköping som totalt producerar ca 500 000 ton tidnings- och specialpapper årligen. Bruket strävar ständigt efter att maximera pappersproduktionen samtidigt...

Läs mer

Seminarium med fokus på digitalisering av fjärrvärmebranschen

10.06.2019

Indmeas seminarium den 22.5 i Jönköping samlade deltagare från 7 olika energibolag. Målet med vårt seminarium var i första hand att få inspiration och byta idéer om hur man kan utnyttja digitalisering...

Läs mer

Rauma Energi och Indmeas har påbörjat ett samarbete

20.05.2019

 

Läs mer

Napapiirin Energia & Vesi'' och Indmeas har påbörjat ett samarbete

17.05.2019

"Napapiirin Energia & Vesi" i Rovaniemi och Indmeas har påbörjat ett samarbete för att höja verkningsgraden på fjärrvärmenätet. Med hjälp av samarbetet lyfter vi fram, prioriserar och åtgärdar fak...

Läs mer

Tankar och reflektioner som nyanställd försäljningschef på Indmeas Oy

07.04.2019

 Efter nästan 20 år både kommersiell- och teknisk försäljare av panneanläggningar och  service av dessa, samt några år som  värmechef på ett energibolag  har jag tagit nästa steg i karriären och valt ...

Läs mer

Njudung Energi och Indmeas påbörjar ett samarbete för att förbättra värmeaffärsverksamhetens lönsamhet

14.03.2019

Njudung Energi och Indmeas påbörjar ett samarbete för att effektivisera fjärrvärmeproduktion och distribution. Samarbetet baserar sig på att lokalisera och åtgärda avvikelser samt att ta fram och impl...

Läs mer

Holmen Paper Braviken och Indmeas har påbörjat ett samarbete för att minska brukets vattenförbrukning

13.03.2019

Holmen Paper Braviken och Indmeas har påbörjat ett samarbete för att minska brukets vattenförbrukning och utsläpp. I samarbetet ingår kartläggning och visualisering av brukets vattenhantering, beräkni...

Läs mer

Vimmerby Energi & Miljö och Indmeas påbörjar ett samarbete för att optimera värmeproduktion och fjärrvärmenät

10.08.2018

Vimmerby Energi & Miljö och Indmeas påbörjar ett samarbete för att förbättra effektiviteten av kraftvärmeverket och fjärrvärmenätet. Samarbetet baserar sig på kontinuerlig analys av historikmätdat...

Läs mer

VSV Energia Oy och Indmeas påbörjade ett samarbete för att skapa en mera kundorienterad fjärrvärmedistribution

28.06.2018

  VSV-Energia Oy hade som mål att förbättra fjärrvärmedistributionens kostnadseffektivitet och att skapa en mera kundorienterad fjärrvärmeförsäljning. För att uppnå detta mål påbörjade VSV Energia ett...

Läs mer

Alholmens Kraft och Indmeas påbörjar ett samarbete för att förbättra ångnätverkets effektivitet

21.06.2018

  Alholmens Kraft och Indmeas har påbörjat ett samarbete för att förbättra   effektiviteten av kraftvärmeverkets ång-nät. Målet med samarbetet är att hitta de bästa metoderna att förbättra effektivite...

Läs mer