Åbo Energi har påbörjat ett samarbete med Indmeas för att förbättra fjärrvärmenätets verkningsgrad. I samarbetet utnyttjas fjärrvärmens fjärravlästa mätdata i kombination med annan tillgänglig mätdata för att bättre betjäna helheten. Verksamhetsmodellen förväntas betydligt påverka fjärrvärmeverksamhetens lönsamhet i Åbo.

 

Mera information: Manu Kuisma, +358-(0)40 830 1525