Helsingforsregionens miljötjänster (HSY) och Indmeas har påbörjat ett pilot-projekt för att vesihuolto_Viikinmäki20111025_3688förbättra utnyttjandet av mätdata från Viikinmäki avloppsreningsverkets process.  Målet är att utveckla den biologiska processen effektivare genom att använda processdatan på ett nytt sätt.

Viikinmäki avloppsreningsverk i Helsingfors är störst i Norden sett till belastningen. Reningsverket behandlar avloppsvatten från industrin och 800 000 invånare i Helsingfors och sju grannkommuner.

Mera information: Manu Kuisma, +358-(0)40 830 1525