Njudung Energi och Indmeas påbörjar ett samarbete Njudung Energiför att effektivisera fjärrvärmeproduktion och distribution. Samarbetet baserar sig på att lokalisera och åtgärda avvikelser samt att ta fram och implementera de mest optimala driftsmodellerna, på basen av automatiserad hantering och analys av mätdata.

 

indmeas_logo

Mera information: Johan Mikander +358(0)40-5507304