Nyheter

IndMeas höll ett föredrag på ÅF om mätkvalitetens betydelse

20.04.2018

Dan Lundmark från IndMeas besökte ingenjörs- och konsultföretag ÅF i Solna förra veckan och höll ett föredrag med rubriken ”Mätkvalitetens betydelse för den industriella digitaliseringen”. Publiken be...

Läs mer

Helsingforsregionens miljötjänster (HSY) och Indmeas har påbörjat ett pilot-projekt

06.04.2018

Helsingforsregionens miljötjänster (HSY) och Indmeas har påbörjat ett pilot-projekt för att förbättra utnyttjandet av mätdata från Viikinmäki avloppsreningsverkets process.  Målet är att utveckla den ...

Läs mer

Iggesunds Bruk och Indmeas i samarbete för säkerställning av noggrann produktionsrapportering

29.03.2018

Iggesunds Bruk och Indmeas har påbörjat ett samarbete vars mål är att uppnå och upprätthålla en pålitlig produktionsrapportering för cellulosafabriken baserad på kvalitetssäkrade processmätningar för ...

Läs mer

Tekniska Verken förbättrar fjärrkylaverksamheten i digitaliseringssamarbete med Indmeas

20.03.2018

Tekniska Verken och Indmeas har påbörjat ett samarbete för att förbättra fjärrkylaverksamheten i Linköping genom smartare hantering och utnyttjande av mätdata. Målet är att effektivisera det vardaglig...

Läs mer

Rauman Biovoima och Indmeas påbörjar ett samarbete för att effektivisera övervakningen av energiproduktionen vid Raumo kraftvärmeverk

17.02.2018

Samarbetet innehåller en kontinuerlig övervakning och analys av energibalansen för att lokalisera och åtgärda av avvikelser. Samarbetets mål är att kontinuerligt säkerställa energiproduktionens nyckel...

Läs mer

Åbo Energi förbättrar fjärrvärmenätets verkningsgrad i samarbete med Indmeas

17.02.2018

Åbo Energi har påbörjat ett samarbete med Indmeas för att förbättra fjärrvärmenätets verkningsgrad. I samarbetet utnyttjas fjärrvärmens fjärravlästa mätdata i kombination med annan tillgänglig mätdata...

Läs mer

Indmeas har tagit i bruk en ny kalibreringsmetod

17.02.2018

Indmeas har tagit i bruk en egenutvecklad kalibreringsmetod vilket möjliggör noggrann och säker kalibrering av flödesmätningar för vatten med hygienikrav. Efter flera års utveckling kan dessa flödesmä...

Läs mer