Indmeas v2

Rauma Energi och Indmeas har påbörjat ett samarbete med målet att förbättra fjärrvärmedistributionens kostnadseffektivitet. De centrala delarna i effektiviseringsarbetet på produktionssidan är optimala och prediktiva driftmodeller. På nätsidan eftersträvas effektivitet genom att minska nätförlusterna.

 

 

indmeas_logo_vari_RGB (1)