Samarbetet innehåller en kontinuerlig övervakning och analys av energibalansen för att lokalisera och åtgärda av avvikelser. Samarbetets mål är att kontinuerligt säkerställa energiproduktionens nyckeltal och debiteringsmätningar som stöd för rapportering och underhåll. Samarbetet möjliggör bättre styrning av åtgärder för energieffektivisering och effektivare uppföljning av produktionen

 

Mera information: Hannu Seppälä, +358-(0)40 525 6876