Nyheter

Seminarium med fokus på digitalisering av fjärrvärmebranschen

10.06.2019

Indmeas seminarium den 22.5 i Jönköping samlade deltagare från 7 olika energibolag. Målet med vårt seminarium var i första hand att få inspiration och byta idéer om hur man kan utnyttja digitalisering...

Läs mer

Njudung Energi och Indmeas påbörjar ett samarbete för att förbättra värmeaffärsverksamhetens lönsamhet

14.03.2019

Njudung Energi och Indmeas påbörjar ett samarbete för att effektivisera fjärrvärmeproduktion och distribution. Samarbetet baserar sig på att lokalisera och åtgärda avvikelser samt att ta fram och impl...

Läs mer

Vimmerby Energi & Miljö och Indmeas påbörjar ett samarbete för att optimera värmeproduktion och fjärrvärmenät

10.08.2018

Vimmerby Energi & Miljö och Indmeas påbörjar ett samarbete för att förbättra effektiviteten av kraftvärmeverket och fjärrvärmenätet. Samarbetet baserar sig på kontinuerlig analys av historikmätdata oc...

Läs mer

VSV Energia Oy och Indmeas påbörjade ett samarbete för att skapa en mera kundorienterad fjärrvärmedistribution

28.06.2018

  VSV-Energia Oy hade som mål att förbättra fjärrvärmedistributionens kostnadseffektivitet och att skapa en mera kundorienterad fjärrvärmeförsäljning. För att uppnå detta mål påbörjade VSV Energia ett...

Läs mer

Alholmens Kraft och Indmeas påbörjar ett samarbete för att förbättra ångnätverkets effektivitet

21.06.2018

  Alholmens Kraft och Indmeas har påbörjat ett samarbete för att förbättra   effektiviteten av kraftvärmeverkets ång-nät. Målet med samarbetet är att hitta de bästa metoderna att förbättra effektivite...

Läs mer

IndMeas höll ett föredrag på ÅF om mätkvalitetens betydelse

20.04.2018

Dan Lundmark från IndMeas besökte ingenjörs- och konsultföretag ÅF i Solna förra veckan och höll ett föredrag med rubriken ”Mätkvalitetens betydelse för den industriella digitaliseringen”. Publiken be...

Läs mer