Efter nästan 20 år både kommersiell- och teknisk försäljare av panneanläggningar och  service av dessa, samt några år som markusslotte-pieni värmechef på ett energibolag  har jag tagit nästa steg i karriären och valt att ta anställning på Indmeas Oy.   

Indmeas erbjöd en tjänst som försäljningschef på den Svenska marknaden, där man upplever en ökad potential och efterfrågan av intelligenta och digi-baserade  lösningar för att förbättra anläggningarnas och verksamheternas effektivitet och prestanda. Det som lockade var den stora potentialen inom det synnerligen potentiella området som digitalisering av processindustrin är. Detta, samt den värdebaserade försäljningen, Indmeas inarbetade namn och goda rykte, samt möjligheten att få arbeta med kunniga medarbetare inom området gjorde att jag valde att göra detta karriärsbyte. Att just Indmeas verkade rätt från början var även det faktum att företaget sedan 80- talet jobbat med validering och kvalitetssäkring av mätdata, vilket är grundstenenarna för att kunna utveckla intelligenta anläggningsspecifika lösningar. Dessutom besitter Indmeas en gedigen kunskap i utnyttjandet och potentialen av denna mätdata  i industrin.

Efter några få dagar som nyanställd kan jag belåtet konstatera att jag gjort ett bra val. För att vara ett mindre företag besitter företaget, genom sina medarbetare, en enorm kunskap, både tekniskt och affärsmässigt. Ledorden under mina första dagar har varit “kundorientering”, “kundnytta”, nära samarbete med kunden i alla steg från försäljning till implementering och uppföljning, samt vikten av att analysera och förstå kunders behov och problem. Det finns en öppensinnighet som genomsyrar verksamheten, inte enbart genom anammande av moderna verktyg, men även genom att inte låta sig begränsas av fokusering på alltför specifika områden. På Indmeas är man öppen för att hjälpa kunderna där insatsen gör bäst nytta, oavsett om det har att göra med fysiska anläggningar, åtgärder i kundernas affärsupplägg gentemot sina kunder och leverantörer eller i deras verksamhetsprocesser.

Att det är ett  teknikmässigt modernt företag och branch, som ligger i tiden, står utom all tvivel. Det faktum att Indmeas verksamhet även har en positiv  inverkan på miljön, genom b.la effektivare utnyttjande av naturresurser gör mitt nya jobb ännu mera stimulerande och intressant.

Jag är övertygad om att min tekniska bakgrund från framförallt förbrännins-, process och  anläggningsteknik samt även erfarenheten av ansvar för produktion, distribution och försäljning av fjärrvärme kommer att vara till stor nytta i mitt nya arbete och uppskattas av Indmeas kunder. Jag ser väldigt mycket fram emot att fortsätta samarbetet med mina tidigare kontakter, men även att få träffa nya intressanta personer inom processindustrin.   

Kontakta mig gärna för att diskutera nya samarbetsmöjligheter! Kanske kan kombinationen av Indmeas, min erfarenhet och bakgrund, tillsammans med Din, mynna ut i ett spännande och värdeskapande samarbete på just Ditt företag!       

 

Markus

+46-(0)70 530 6600

markus.slotte@indmeas.com