Tekniska Verken och Indmeas har påbörjat ett samarbete för att förbättra fjärrkylaverksamheten i Linköping fjärrkylaverksamheten genom smartare hantering och utnyttjande av mätdata. Målet är att effektivisera det vardagliga arbetet och betjäna sina fjärrkylakunder bättre.

 

Mera information: Dan Lundmark, +358-(0)40 516 9726