VSV-Energia Oy hade som mål att förbättra fjärrvärmedistributionens kostnadseffektivitet och att skapa en meravsv071215-4 kundorienterad fjärrvärmeförsäljning. För att uppnå detta mål påbörjade VSV Energia ett samarbete med Indmeas. Avtalet omfattar analysering av kundernas konsumtionsdata samt framtagande av relevant information för att stöda en kundorienterad fjärrvärmeförsäljning. Fjärrvärmekundernas konsumtionsdata analyseras kontinuerligt vilket möjliggör övervakning av kundernas energikonsumtion, avkylning och kundcentralernas funktion. På så sätt kan VSV Energia reagera snabbt på uppstående problem hos kunder.

 

”I den första fasen har målet med samarbetet varit att uppdatera faktureringsgrunder och att synliggöra var grundavgiften bör uppdateras samt att ta reda på i vilket skick kundapparaturen är,” berättar fjärrvärmechefen Mari Vikman från VSV Energia Oy.

  

indmeas_logo_vari_RGB (1)

Mera information: Manu Kuisma +358-(0)40 830 1525