Helt ny service för fjärrvärmekunderna i Rauma

Rauma Energi vill man ge bättre service åt fjärrvärmekunderna samt förbättra distributionsnätets effektivitet.

I början av 2015 startade Rauma Energi och Indmeas ett samarbete, i vilken distributionsnätets tillstånd övervakas och rapporteras månatligen. I övervakningen ingår 1350 kundmätningar, vars mätdata analyseras kontinuerligt efter varje fjärravläsning. 

UTRUSTNING ÖVERVAKAS I REALTID  

Med övervakningen identifieras felaktigt fungerande mätare och kundcentraler samt kunder, vars energikonsumtion avviker från det normala.   

”I januari fick alla våra kunder ett brev, där vi meddelade att de kommer att få kostnadsfri övervakning av sin mätapparatur”, berättar Jouni Kartano, fjärrvärmedirektör på Rauma Energi. 

Fjärrvärmeenheten kör regelbundet en sk. ’fel lista’, på basen av vilken under-hållsåtgärder kan styras.

”Att vi nu kan informera om olika störningar är en avsevärd förbättring i vår kundservice. En fungerande värmeväxlare gynnar både kunden och oss.

Genom att förbättra nedkylningen av kundernas fjärrvärmevatten, sparar vi i pumpningskostnader och säkrar tillgängligheten av vår kapacitet. Med övervakningen förbättrar vi även markant energieffektiviteten i nätet”, konstaterar Kartano.

AUTOMATISERADE KUNDRAPPORTER

Genom övervakningen kan även bestämning av grundavgiften och kundrapportering automatiseras. 

Tidigare har grundavgifterna på Rauma Energi blivit definierade på basen av spetsbehov och deras årliga granskning har varit arbetsam.  

”I fortsättningen bestäms grundavgifterna enligt uppmätta värden och vi kan granska dem alla automatiskt. Vi kan därmed behandla alla våra kunder likvärdigt och sparar dessutom mycket tid” , fortsätter Kartano.

Mera information: Ville Laukkanen, tel: 040 550 7317

| |