I Vanda Energis Mårtendals kraftverk mäts de totala CO2-utsläppen direkt i skorstenen

Enligt de nya EU kraven inför utsläppshandelsperioden 2013-2020 bör de årliga totalutsläppen från kolpannan i Mårtendals kraftverk mätas med en osäkerhet på 2,5%.

Alternativen för bestämning av utsläppen var traditionell provtagning av bränslet eller mätning av utsläppen direkt ur rökgasen (flödes- och koncentrationsmätning).

Då en mätanordning fanns på marknaden, som kontinuerligt och noggrant mäter CO2-koncentrationen i skorstenen och vars kvalitet kan säkras med ackrediterad fältkalibrering, beslöt sig verket för denna metod.  

Koncentrationsmätningen kvalitetssäkras genom pannans kolbalans. Då stödbränslets (naturgas) och rökgasens flödesmätning är kalibrerad, får man ett kalibreringsresultat för koncentrationsmätningen.

”Med hjälp av metoden har Mårtendals kraftverk nått en mätosäkerhet på 1,6% för CO2-koncentrationen. Då rökgasflödesmätningen kalibrerades med en mätosäkerhet på        0,9 %, erhålls en mätosäkerhet på 1,8% för det totala CO2-utsläppet”, berättar Ville Laukkanen som utvecklat metoden på Indmeas. 

”Genom att mäta pannutsläppen genom skorstenen undviker vi den arbetsdryga processen med provtagning och laboratorieanalyser. Därmed är metoden även en mycket rationell investering”, förklarar Samuli Björkbacka från kraftverket.   

Kalibreringsmetoden har blivit beviljad internationell ackreditering av FINAS och kommer att presenteras på CEM 2014 konferensen i Istanbul 14-16 maj (www.cem.uk.com).

Metoden lämpar sig för fastbränslepannor, vars stödbränsle är homogent, som olja eller naturgas.

För mera information ta kontakt: Ville Laukkanen, tel. +358 40 550 7317,         ville.laukkanen@indmeas.com