Indmeas har fältkalibrerat den första LNG-mätningen

Indmeas har framgångsrikt fältkalibrerat (med pulshastigetsmetoden) den första flödesmätningen av flytande naturgas (LNG).  

Testmätningarna genomfördes i verkliga processförhållanden vid lastning av LNG-tankar i Nynäshamn.

LNG-mätningarnas kvalitetssärking har överlag ansetts vara utmanande. Den flytande naturgasen förångas lätt och vätskeflöden kan vara stora då temperaturen är ca. –160 ° C. Det är ytterst komplicerat att åstadkomma verkliga rörförhållanden i ett laboratorium.    

Tilläggsinformation ger: Peter Wiklund, puh: +358 516 9732.