Kraftvärmeverket i Katrineholm satsar på mätkvalitet genom balansvalidering

Kraftvärmeverket i Katrineholm hör till Tekniska Verken med huvudplats i Linköping AB. Den huvudsakliga energin produceras i en träpanna med en kapacitet på 19,1 MW fjärrvärme och 5,4 MW el.

Kraftvärmeverket och Indmeas började samarbeta år 2009.

Vi var inte klara över om vi faktiskt mätte producerad energi från anläggningen rätt och startade därmed samarbetet med Indmeas. Vi ville i första hand veta exakt hur mycket energi vi levererar till fjärrvärmenätet men också hur mycket förluster som finns internt”, berättar Anna Axelsson, driftchef på kraftvärmeverket.

Till en början fältkalibrerades de viktigaste flödes- och effektmätningarna. I flera av dessa identifierades mätfel, som orsakade skillnader i producerad och levererad energi.

Samarbetet omfattar idag hela energibalansen. Ett tre-personers-team hos Indmeas ansvarar idag för säkring av kraftvärmeproduktionens mätkvalitet. 

VALIDERING AV ENERGIBALANSEN

Indmeas validerar regelbundet verkets energibalans med hjälp av balansanalys, som ger estimat på mätfel för samtliga mätningar i balansen. 

Som resultat har verket idag kontroll på noggrannheten av 14 stycken effektmätningar, inkl. tillhörande flödes-, temperatur- och tryckmätningar.  

”Typiskt har vi hittills validerat större anläggningars balanser, men som kraftvärmeverket i Katrineholm påvisar, kan alla anläggningar dra nytta av det”, konstaterar teamansvarig Johan Mikander på Indmeas.

”För oss har mätkvalitet stor betydelse. Vi jobbar kontinuerligt med att optimera produktionsanläggningen och driften av fjärrvärmenätet. För att kunna göra detta behöver vi ha balansen i skick och kunna lita på våra mätningar, tillägger Axelsson.

Läs hela artikeln (Indmeas News 3/2014):