Månatlig validering av energibalansen på Kraftringen Energis huvudanläggningar

Kraftringen Energi AB:s viktigaste anläggningar för energiproduktion är Gunnesboverket och det nya biobränsle-eldade kraftvärmeverket i Örtofta.

Samarbetet mellan Kraftringen och Indmeas började redan på 1990-talet då de första fältkalibreringarna utfördes på Gunnesboverket. Under 2000-talet har över 30 processmätningar kalibrerats med jämna intervaller.

MÅNATLIG BALANSVALIDERING

Sedan2011 validerar Indmeas månatligen Gunnesboverkets energibalans. Utöver validerade produktionsvärden erhåller verket varje månad en sammanfattning av det mättekniska läget inklusive åtgärds-rekommendationer vid behov.      

KONCEPTET ÖVERFÖRS TILL ÖRTOFTA

Under 2014 utförde Indmeas en fältkartläggning på Örtoftaverket för uppbyggande av motsvarande balansvalidering och månadsrapportering som på Gunnesboverket.

Efter kartläggningen gjordes en preliminär balansanalys på verket. Den månatliga balansvalideringen börjar enligt plan från och med mars 2015.   

”Samarbetet med Indmeas innebär att vi kontinuerligt haft uppföljning och analys av våra viktigaste flödes- och effektmätare. Detta har inneburit att vi kunnat styra vårt underhåll och kalibreringar utifrån behov istället för periodiska kalibreringar.  

 Att vi har en månatlig balansvalidering gör även att vi snabbare fångar upp eventuella mättekniska fel samt att vi har bra uppföljning på våra processflöden.

 Med en mer komplex anläggning som Örtoftaverket så innebär balansvalideringen även att vi har rätt förutsättningar när vi arbetar med processoptimering i anläggningen”, berättar Andreas Lagerblad, drift- och underhållschef på Kraftringen.

Läs hela artikeln (Indmeas News 1/2015):