Ny flexibel rapportering på Vanda Energi - olika energirapporter för ledning och operativ personal

Enligt ett färskt samarbetsavtal övervakar Indmeas mätkvaliten och energiproduktionens nyckeltal på Mårtendals kraftvärmeverk.

Kraftvärmeverket står för den största energiproduktionen på Vanda Energi. Anläggningen har tre produktionsenheter, vars gemensamma elkapacitet är 198 MW och fjärrvärmekapacitet 325 MW.     

I och med det nya samarbetet har man på anläggningen bestämt sig för att överge de gamla (excel-baserade) energirapporterna. Istället får anläggningen ett nytt flexibelt system, där ledning och operativ personal får egna skräddarsydda rapporter.  

Det finns tre rapportnivåer: specifik information produceras för anläggningens ledning, driftchefer och skiftesledare.  

Ledningens månadsrapport innehåller i huvudsak validerade värden på de totala energimängderna och anläggningens tillgänglighet samt kommentarer på signifikanta förändringar. 

Driftchefernas månadsrapport är betydligt informationsrikare. Denna används speciellt för planering av årsunderhåll och olika utvecklingsprojekt.  Rapporten inkluderar detaljerad information på bl.a. tillgänglighet, brukstimmar, utsläpp, bränsleförbrukning, levererad energi och verkningsgrad i de olika produktionsenheterna.

Den tredje rapporten är en veckobaserad rapport för skiftesledare; denna utgör ett sammandrag av den föregånde veckans verksamhet och händelser samt planer inför följande vecka. Rapporten kommer att användas som ett verktyg för daglig driftstyrning.     

”Övervakning av mätkvaliten var den främsta orsaken till att vi började samarbeta med Indmeas. Med den nya rapporteringen kan vi lättare övervaka vår produktion kontinuerligt”, konstaterar driftansvariga Samuli Björkbacka.  

Mera info ger Ville Laukkanen på Indmeas, tel: +358 40 550 7317