På E.ON Norrköpings Händelöverket kommer över 300 processmätningar att övervakas kontinuerligt

E.ON Norrköpings Händelöverket är idag ett av Sveriges största och mest moderna kraftvärmeverk. Verket försörjer Norrköping och Söderköping med värme och varmvatten samt levererar processånga till Agroetanol.

Kraftvärmeverket består av fem ångpannor, två turbiner och en rökgaskondensor. Pannorna eldas främst med avfall och biobränsle.

Indmeas har samarbetat med Händelöverket sedan 1993 genom regelbundna kalibreringar av verkets viktigaste flödes- och energimätningar.

 

För att snabbare kunna reagera på avvikelser och mätfel som påverkar energifakturering, miljöredovisning och processtyrning har man kommit överens om en ny samarbetsform där Indmeas säkrar mätkvalitén på kontinuerlig basis. Totalt övervakas över 300 mätpositioner.

En mätteknisk rapport samt ett sammandrag med korrekta nyckelvärden för produktion och levarans skickas till underhållspersonal och ledning varje månad.

Mera information: Dan Lundmark, tel: +358 40 516 9726.