Rauma Energi och Vanda Energi deltar i under-sökning om effektivering av fjärrvärme-distribution

Marcus Grönlund (Åbo Akademi) har under sommaren bearbetat sitt diplomarbete hos Indmeas om   effektivering av fjärrvärme-distribution.         

I arbetet utvecklas automatiserade metoder, som övervakar distributionsnätets energieffektivitet och kundmätningarnas kvalitet.

Metoderna förverkligas genom att utnyttja fjärravlyst data av kundmätningar, balansmetodik och kvalitetssäkrade flödesmätningar i produktionen.  

Forskningen utförs i samarbete med fjärrvärmeverken Rauma Energi (på bilden) och Vanda Energi.

Iakttagelser finns redan tillhanda; t.ex. på Rauma Energi har man identifierat möjligheten för automatiserad fastställning och kontroll av grundavgiften. Jämfört med anläggningens aktuella metod, skulle automatisering innebära stora kostnadsbesparingar.

I Rauma Energi har man även lokaliserat felaktigt fungerande fjärrvärmestationer samt betydande avvikelser i energikonsumtionen. Totalt analyseras data från ca. 1 300 st kundmätningar i Rauma och ca. 8 000 st kundmätningar i Vanda. 

”Vi har ett stort intresse i att kunna utnyttja fjärravläst mätdata till annat än bara fakturering”, berättar Jouni Kartano från Rauma Energi.

”Största delen av fjärrvärmeverken använder i de facto fjärrdatat enbart till fakturering.  Potentialet till att få ut betydligt mera av mätdatat är stort; övervakningen av distribitionsnäten är överlag rätt så obetydlig och behovet för energieffektivering ökar konstant”, säger Marcus Grönlund.