Samarbetskontrakt om kontinuerlig säkring av mätkvalitet på Vanda Energis huvudanläggning

Vanda Energi är en av Finlands största energibolag. Den största delen av energin produceras i Mårtendals kraftvärmevärk. 

Mårtendals kraftvärmeverk och Indmeas har samarbetat i flera år; bl.a. har Indmeas regelbundet fältkalibrerat anläggningens viktigaste flödes- och energimätningar.          

Det nya samarbetskontraktet gäller kontinuerlig kvalitetssäkring av processmätningarna i hela energiproduktionen, vilket innebär övervakning av ca. 200 mätningar inom energibalansen. 

Ett tre personers team på Indmeas ansvarar för övervakningen och rapporteringen. En rapport på mättekniska detaljer och produktionens nyckeltal skickas till anläggningen varje månad. Målet med den nya samabetsmodellen är att åstadkomma en energieffektivare drift i produktionen.       

Tilläggsinformation: Manu Kuisma, tel: +358 40 830 1525,   (manu.kuisma(at)indmeas.com)