STEP Harjavalta och Indmeas påbörjat samarbete om kontinuerlig övervakning av mätkvalitet

STEP Harjavalta producerar och säljer  årligen över 600 KWh energi till industriella processer inom Harjavalta industripark. De största kunderna är Boliden, Yara och Kemira.  

Anläggningen har hundratals processmätningar. Upprätthållning av energibalansen och mätkvaliten samt styrning av underhållet har på egen hand varit utmanande. 

”Själv har vi inte fått balansen att stämma. Det har varit svårt att hitta faktureringsfel i mängden av mätdata”, berättar Kimmo Sandberg från STEP Harjavalta.   

Indmeas och STEP Harjavalta startade samarbetet i juni om kontinuerlig övervakning av anläggningens energibalans.

Som grund ligger flera års kalibreringssamarbete.”Indmeas kalibrerar våra mätningar årligen, men i synnerhet gällande ångmätningarna är kontinuerlig övervakning viktig, fortsätter Sandberg. 

Till övervakningen hör nu ett hundratal processmätningar inom energibalansen.

Med hjälp av en fjärranslutning flyttas mätdata varje timme till övervakningssystemet. Mätalarm följes upp både på anläggningen och Indmeas kontor. Indmeas mätingenjörer och anläggningens personal för en aktiv dialog om iakttagelser och åtgärdsrekommendationer.      

Med tjänsten vill man säkra rätt kostnadsfördelning mellan kunderna i industriparken samt effektivera underhållet av mätningarna.