Tätare samarbete med Metsä Board Husums fabrik

Metsä Board Sverige Husums fabrik och Indmeas har gjort ett samarbetsavtal om övervakning av fiberbalansens mätkvalitet samt rapportering av brukets fiberproduktion fr.o.m. januari 2014.  

Indmeas rapporterar brukets månatliga fiberproduktion under den första vardagen i den nya påbörjade månaden. Rapporten innehåller bl.a. avstämda produktionsvärden samt information på identifierade mätfel och åtgärdsrekommendationer. 

Utöver månadsrapporten skickas en enklare sammanfattning av veckoproduktionen inför brukets produktionsmöte varje måndag.  

Grundläggande mätkvalitet upprätthålls genom Indmeas årliga kalibreringar av de viktigaste fiberflödesmätningarna samt regelbundna kalibreringar av koncentrationsmätningar, som bruket utför själv.

Målsättningen är att upprätthålla en noggrannhet på +-1% för den rapporterade fiberproduktionen.