Jag deltog i Indmeas kundseminarium och lyssnade på en presentation av Stora Ensos digitala verksamhet. Marko Yli-Pietilä, direktör på Stora Enso Smart Operations – verksamhet, visade oss i sin intressanta presentation hur företagets digitala utveckling styrs. Stora företagen har länge haft utmaningar med att hitta en lämplig funktionsmodell gällande digitalisering. Stora Enso verkar nu ha hittat en lovande modell.

Den digitala utvecklingen är en del av IT-verksamheten inom Stora Enso. Digitala projekt skiljer sig från IT-projekt genom att man inte kräver någon business case för dem. Man uppmuntrar istället till experiment. En business case krävs först i pilot-fasen, när man fattar beslutet om att fortsätta vidare. Alla som någonsin förberett ett investeringsbeslut vet hur svårt det är att bygga upp en business case, när man bara kan gissa sig till euromängder.  Jag vill gratulera Stora Enso för att de har tagit ett modigt framsteg och jag förväntar mig likadana vågade handlingar även bland de andra företagen inom samma bransch. 

Snabbhet, mod att misslyckas och experimentkultur hör till digitalprojektens natur. Man måste komma i gång snabbt, medge misslyckanden och göra flera försök. När man sedan hittar en s.k. ”silver bullet”, kan den snabbt och kostnadseffektivt skalas upp. Stora Enso kallar den första fasen värdedefinieringsfasen (som innehåller en hög risk), och den andra fasen värdeproduceringsfasen, där risken är mer kontrollerad.

 

Värdedefiniering och värdeproducering

Stora Ensos digitalprojekt styrs av ett ”roadmap” liknande verktyg, som är delad i två faser: i värdedefinieringsfasen strävar man efter en stor flod av idéer, experiment och misslyckanden. Man har en årlig budget på ca 10 miljoner euro för värdedefiniering. Värdeproducerings eller skalningsfasen siktar aggressivt mot kostnadsbesparingar eller meravkasting. Enligt Marko Yli-Pietilä visar sig i medeltal 20 projekt av 100 vara färdiga att skalas. Av dessa har ca 2 projekt en signifikant hög nytta. Stora Ensos modell löser tre centrala utmaningar i den digitala utvecklingen:

  1. Det bästa sättet att hitta potential är att skapa snabbt en ”minimun viable product” och testa om den flyger.
  2. I digitalutveckligen gäller kapitalinvesteringens lag: modiga investeringar testas, testning och misslyckanden lyfter fram skalningsfärdiga idéer.
  3. Pengar fungerar som bränsle i digitalutvecklingen. Om man inte investerar, får man inga resultat heller.

 

Man leder utvecklingsprojekter med hjälp av portföljdelningen

Utvecklingsprojekten är indelade i fyra portföljer, med hjälp av vilka man styr dem. En av portföljerna är reserverad för kreativa projekt som medför inkomster, och de tre övriga siktar till att öka effektivitet (digital kundupplevelse, genomskinlig leveranskedja och intellektuella produktionsfunktioner). Portföljindelningen betonar på ett intressant sätt att de finska skogsföretagen har traditionellt varit styrda mer genom effektivitet än topline. Detta faktum förstärks av den informationen, att den största enstaka portföljen är den intellektuella portföljen, som innehåller 80 % av alla utvecklingsprojekt.

Stora Enso använder Microsoft lösningar och partnernätverk i sina digitalprocesser. Rollen av partners är central, och partnern behöver inte nödvändigtvis vara med i Microsoft ekosystem för att kunna göra projekt för Stora Enso.

 

Digitaliseringen förändrar produktionsvärlden

Digitaliseringen ändrar produkterna till service och service till fördelade ekosystem och plattformer. Styrning sköts av automation och artificiell intelligens. Betydelsen av data är central. Stora Enso utgår från att de själva vill kontrollera all data och deras partners tar hand om applikationsutveckling.

Data och ekosystem är centrala och självklara delar av det digitala systemet. När man lägger immateriella saker som intelligens och känsla till systemet, ökar svårighetsmultipeln. Digitalutvecklingen genererar biservice omkring sig. Hur kan man till exempel digitalisera underhållet av drownies på så sätt att mängden människojobb minimeras?

Digitaliseringen förändrar produktionsvärldens konventioner projekt efter projekt. Det är intressant att se hurdana slutprodukter Stora Ensos digitala linje i slutändan producerar: hur mycket kan man effektivisera funktioner och kommer det att födas även lösningar som ökar den översta raden i resultatberäkningen?

 

Jussi Liimatainen

Jussi Liimatainen är digitaliseringens mångkampare och Indmeas samarbetspartner Vipus (www.vipunet.com) verkställande direktör.

  

tree-1810541__340