Nyheter

Effektiviseringen av produktionen ligger i personalens händer

06.03.2019   //   Indmeas

Produktionens effektivitet och fabriksverksamhetens effektivisering ligger konstant på agendan för alla bolag inom energi- och processindustrin. Effektivisering möjliggörs av en kunnig och motiverad p...

Läs mer

Hur kan processeffektiviteten förbättras med 5-20% med en låg insats?

06.03.2019   //   Indmeas

Den mest attraktiva effektiviseringspotentialen inom energi- och processindustrin finns inom processeffektivitet. Här kan i synnerhet förbättringar av driftpersonalens arbete resultera i återbetalning...

Läs mer

Digidagens bärande tema var värdeskapande genom digitalisering i energi- och processindustrin

04.06.2018   //   Indmeas

Indmeas Digidag i slutet av maj samlade 30 experter från energi-, skogs- och petrokemiska industrin. Dagens talare behandlade ämnet ur sin egen synvinkel och visade exemplar över fina framsteg deras o...

Läs mer

Avfallsenergi – en synpunkt på skogindustrins energieffektivitet

15.05.2018   //   Indmeas

Mängden producerat ton delat med mängden förbrukad energi används ofta som bruttomätare för energieffektivitet på massa- och pappersbruk. På detta sätt kan man jämföra olika produktionsanläggningar på...

Läs mer