Indmeas Oy

Mission: 

Mission: Vi hjälper energi- och processindustrin att utnyttja processdata i deras vardagliga arbete och i utveckling av affärsverksamheten.

Vision: 

Vi är den strategiska samarbetspartnern som ur processdata skapar mest värde för våra kunders affärsverksamhet.

Hisspresentation: 

Vi hjälper företag inom den nordiska energi- och processindustrin att utnyttja processdata i deras vardagliga arbete och i utveckling av affärsverksamheten. Fokus ligger på anläggningarnas energi, vatten och materialprocesser. I samarbetet tillför vi vårt specialkunnande inom säkerställning av pålitlig processdata.

Strategi: 

Vi betjänar våra nordiska energi- och processindustrikunder djupare och bredare för att skapa värde för affärsverksamheten.