Indmeas historia / story

Det var tidigt 80-tal, då Risto Kuoppamäki jobbade som sektionschef på Teknologiska forskningscentralen av Finland (VTT). Risto ledde forskningsgruppen som sysslade med spårämnesapplikationer för forskning av industriella processer. Gruppen utvecklade bland annat, som första i världen, tekniken för fältkalibrering av flödesmätningar med hjälp av spårämne och portabel dator. Den nya kalibreringstekniken verkade kommersiellt så lovande, att Risto, tillsammans med sina två kolleger, grundade Indmeas Oy år 1986.

Verksamheten startades samtidigt i Finland och Sverige. Detta var ett lyckosamt beslut, för lågkonjunkturen i början av 90-talet förlamade Finlands processindustri. Indmeas kunde hålla huvudet ovanför ytan med hjälp av de svenska kunderna. Man kan efteråt säga att lågkonjunkturen egentligen var en välsignelse för Indmeas då den tvingade företaget att erövra den svenska marknaden på alvar.

Under de första åren kunde det bli tvist med flödesmätarleverantörerna om det är flödesmätaren eller spårämnesmätningen som har rätt. Skillnaden var stor ibland. Kunderna litade dock på Indmeas . År 1994 tog tvisterna slut, då FINAS beviljade Indmeas ackrediteringen KO28 för fältkalibreringar.

Digitaliseringens snabba utveckling håller på att omforma grunderna både för Indmeas och kundernas affärsverkamhet. Enkel delning av data via webben har möjliggjort Indmeas roll som kundernas digipartner.Indmeas medför till samarbetet kvalitetssäkring av processdata, kunnande i sensorteknik, analysering av stora datamängder och maskininlärning.

 

Risto Kuoppamäki.jpg

 

Risto Kuoppamäki

Verkställande direktör