Lönsamhet och digitalisering

 

Digitalisering innebär att digitala teknologier blir allmännare i vardagliga sysslor. Hela fenomenet har fötts på grund av de senaste årens förbryllande snabba utveckling av data skapning, lagring, överföring och analysering. Samtidigt har kostnaderna för dessa funktioner minskat till en bråkdel från tidigare.

Digitaliseringen erbjuder energi- och processindustrin samma effektiviseringslogik som mekaniska robotar erbjöd tillverkningsindustrin. Inom processindustrin är motsvarigheten för robotar skräddarsydda artificiell intelligens och maskininlärnings (machine learning) tillämpningar.

 

Energi- och processindustrins kommande framsteg

Nordiska energi- och processindustrin håller på att vakna upp till digitaliseringens tidevarv och påbörjar sin digitaliseringsresa. Då stora mängder data skapas från så gott som alla industrins olika aktiveteter kan det vara svårt att välja det första målet. De mest lockande objekten för utnyttjande av digitaliseringen finns utan tvekan inom förbättrandet av processeffektivitet och energieffektivitet samt förbättrandet av tillgänglighet. Man kommer åt dessa förbättringar med hjälp av digitalisering, då man med att utnyttja digitalisering kan fullständigt utnyttja historikdatabasens processerfarenhet för processtyrning.

Inom processindustrin grundar sig digitaliseringens tillämpningar på processdata, vilket i sin tur huvudsakligen består av mätvärden. I mätdata ingår oundvikligen mätfel, mätosäkerhet och mätfelsdrift. Dessa karaktäristiska egenskaper för mätdata måste hållas i kontroll genom kontinuerlig validering av mätkvaliteten för att digitaliseringens tillämpningar på processdata skall skapa värde.