Effektiva energiprocesser och fjärrvärmedistribution

 

Lösningar för bättre energiprocesser och fjärrvärmedistribution

Med våra energieffektiviseringstjänster hjälper vi våra kunder inom energi- och processindustrin att maximera affärsverksamhetens lönsamhet genom att undvika tid- och resursanvändning på olönsamma effektiviserings- och underhållsåtgärder, samt förbättra nuvarande processer.

Vår erfarenhet är att energi- och processindustrin i allmänhet inte utnyttjar mätdata på bästa möjliga sätt då förbättrad effektivitet eftersträvas. Mycket information om affärsverksamhetens förbättringspotential kan utvinnas ur mätdatat.

Indmeas skapar information åt sina kunder om affärsverksamhetens förbättringspotential genom att effektivt hantera och analysera mätdata i realtid. Förbättringsåtgärderna planeras och implementeras sedan målinriktat tillsammans med kunden.

 

Vårt kunnande om energiprocesser och fjärrvärme

  • Förbättring av verkningsgrad
  • Förbättring av tillgänglighet
  • Förbättring av prestanda
  • Utveckling av fjärrvärmedistribution
  • Minskning av utsläpp
  • Försäkring av rätt debitering