Effektiva fiber- och materialprocesser

Fibereffektivitet och minimering av svinn

Våra tjänster för ökad fibereffektivitet hjälper att få en klar helhetsbild av fiberns drift genom hela processen, från trästock till slutprodukt. Genom att, på basen av validerad mätdata, skapa en uppföljning av fiberns drift genom olika delprocesser och jämföra den med driftsituationer från historikdatabasen kan vi hitta de bästa driftmodellerna samt lokalisera avvikelser och flaskhalsar. Detta möjliggör förbättring av fibereffektiviteten och minimering av svinn.

I allmänhet känner man till slutproduktens kvalitet, men kännedomen om fibermixen i början av processen är bristfällig. Därpå är fibersvinnets storlek inte väl känt i olika delprocesserna.

Våra fibereffektiviseringstjänster utnyttjas oftast inom skogsindustrin, men de tillämpar sig även för effektivisering av materialanvändning inom andra industrier, som t.ex. metall- och petrokemiska industrin.

Vårt kunnande inom materialflödes processer

  • Förbättring av process effektivitet
  • Driftoptimering
  • Optimering av materialflöde
  • Försäkring av rätt debitering