Fältkalibrering av flödesmätare

 

Med hjälp av kalibreringarna säkerställer vi mätkvaliteten

Noggranna flödesmätningar är en grund för effektiv processtyrning samt noggranna debiteringar och rapporteringar.

Flödesmätare är allmänt i dagens läge rätt noggranna, men i praktiken är deras noggrannhet i deras installationspunkt ofta okänd. Det bästa sättet att garantera flödesmätarnas noggrannhet är att fältkalibrera dem under drift, i deras faktiska förhållanden. På detta sätt kan man inkludera alla möjliga felkällor i kedjan från rå-värde till rapporterat slutvärde i kalibreringen.

Våra spårämnesbaserade fältkalibreringar omfattar alla typer av flöden, både i rör och i öppna kanaler.