Intelligent vattenhantering

Lösningar för effektivare användning av vatten

Våra vattenhanteringstjänster hjälper personer som ansvarar för vattenanvändning att få kontroll över vattenanvändningen. En pålitlig inblick i nuläget, historiken och orsakssamband förbättrar förutsägbarheten av investeringar, processproblem och kostnader. Rapportering baserad på validerad processdata minskar risken för felbedömning gällande processförändringar, miljöuppföljning och KPI uppföljning på en högre nivå. Aktiviteter baserade på opålitlig processdata leder ofta till ineffektiv användning av tid och resurser, och betydelsefulla förbättringsåtgärder är svåra samt långsamma att hitta.

Vi tillämpar våra vattenhanteringstjänster inom energi- och processindustrin samt kommunala vattenverk. Beroende på fallet utnyttjar vi kontinuerliga eller engångs tillvägagångssätt. Ett samarbete med Indmeas erbjuder en pålitlig grund och god implementeringsförmåga då effektivare användning av vatten eftersträvas.

Vårt kunnande om vattenprocesser

  • Vatten hantering
  • Minskning av utsläpp
  • Optimering av vattenanvändning
  • Försäkring av rätt debitering