Kontinuerlig säkerställning av mätkvalitetens pålitlighet

Effektivt utnyttjande av processdata

En kontinuerlig säkerställning av mätkvaliteten underlättar underhållets verksamhet. Pålitlig och noggrann data medför att man effektivt kan utnyttja processdata för olika ändamål. I motsats till detta leder felaktig mätdata lätt till felaktiga åtgärder som kan förorsaka ekonomiska förluster och till och med olyckor och tillbud.

Med hjälp av Indmeas samarbetskoncept för kontinuerlig upprätthållning av en god mätkvalitet kan man säkerställa pålitligheten i allt från enskilda mätare till större helheter. Fältkalibreringar inklusive korrigeringar av eventuella mätfel, är det första steget mot säkerställning av mätkvalitet. Kontinuerlig säkerställning försäkrar pålitligheten också under tiden mellan kalibreringarna. Mätningarna som ingår i kvalitetssäkringens omfattning följs upp kontinuerligt, varvid både små och stora avvikelser kan snabbt avslöjas. Våra metoder är betydligt mera avancerade och noggranna jämfört med de metoder man traditionellt använder för att manuellt lokalisera mätfel och avvikelser.

En kontinuerlig säkerställning av mätkvaliteten hjälper underhållet att effektivisera användningen av resurser, genom att styra mätningarnas underhålls-, inspektions- och kalibreringsbehov till de positioner där behovet finns. En kontinuerlig kvalitetssäkring ger pålitlighet i kritiska mätvärden som används för t.ex. debitering, bas för beslut om nya investeringar, rapportering samt olika processinställningar. Utnyttjandet av kvalitetssäkrad mätdata presenteras närmare under beskrivningarna av Indmeas samarbetskoncept för energi-vatten och massaproduktion