Förbättring av effektivitet och tillgänglighet

 

Förbättring av energieffektivitet

Med en best practice analys av mätdatat kan man identifiera besparingspotential och metoder för att förbättra energieffektiviseringen

 • Genom att minska värme och tillfälliga utsläpp
 • I ång-kondensat system
 • Genom helhetsoptimering av värmeproduktion och användning
 • Genom vattenuppvärmning
 • Genom säkring av värmeväxlares funktion
 • I värmets regenerering

Förbättring av tillgänglighet 

Faktorer som försämrar tillgänglighet

 • Oplanerade driftsstopp
 • Prestandaavvikelser
 • Produkters kvalitetsdefekter

Oplanerade driftsstopp kan minskas med hjälp av artificiell intelligens och maskininlärning. Iden är att skapa modeller från processdata under tidigare driftsnedgångar, som sedan hjälper operatörerna att minska risken för driftsstopp i framtiden.

Prestandaavvikelse innebär skillnaden mellan önskad och förverkligad produktion hastighet. Man kan minska skillnaden med hjälp av att jämföra processdata med best practice värden och genom maskininlärd processtyrning.

En produkts kvalitetsdefekt innebär skillnaden mellan önskad och verklig kvalitet. Man kan minska denna skillnad med samma metoder som man använder för att minska prestandaavvikelser.


Förbättring av Råvarueffektiviteten 

Genom att kontinuerligt analysera process- och historikdata med best practice styrning kan man förbättra fiberekonomin: 

 • Minska vattenförbrukningen
 • Förbättra kemikalieekonomin
 • Effektivisera regenereringen
 • Minska utsläpp

Stöda förändringen

Värde skapas först då den förbättrade processtyrningen förverkligas i praktiken, d.v.s. då personalen tillämpar den. Med hjälp av digitaliseringen kan man

 • Öka förändringsprocessens genomskinlighet, d.v.s. identifiera de personer som har gått med i processen,
 • Följa upp förändringens fortskridning och försnabba den
 • Säkerställa att uppnådda resultat inte försvinner med tiden

 

Kontakta oss