Nyheter

Effektiviseringen av produktionen ligger i personalens händer

06.03.2019   //   Indmeas

Produktionens effektivitet och fabriksverksamhetens effektivisering ligger konstant på agendan för alla bolag inom energi- och processindustrin. Effektivisering möjliggörs av en kunnig och motiverad p...

Läs mer

Hur kan processeffektiviteten förbättras med 5-20% med en låg insats?

06.03.2019   //   Indmeas

Den mest attraktiva effektiviseringspotentialen inom energi- och processindustrin finns inom processeffektivitet. Här kan i synnerhet förbättringar av driftpersonalens arbete resultera i återbetalning...

Läs mer

Avbarkning med mindre fiberförluster 1/3

11.02.2019   //   Indmeas

Stockarna avbarkas i stora kontinuerligt fungerande barktrummor. Trummorna är robusta maskiner med mycket processtörningar.  Kontinuerlig övervakning av operatörerna krävs för att hålla barkningsproce...

Läs mer

Försäljning av industriella tjänster – vad har förändrats?

08.08.2018   //   Indmeas

Jag är en försäljare. Min bakgrund är i att sälja industriella tjänster, varav jag hållit fyra års paus medan jag fungerade som affärsledningskonsult. Nu har jag varit på ’ett riktigt jobb’ ungefär et...

Läs mer

Hur Stora Enso digitaliserar – och hur man uppmuntrar till digitalrisk och får avkastning?

11.06.2018   //   Indmeas

Jag deltog i Indmeas kundseminarium och lyssnade på en presentation av Stora Ensos digitala verksamhet. Marko Yli-Pietilä, direktör på Stora Enso Smart Operations – verksamhet, visade oss i sin intres...

Läs mer

Digidagens bärande tema var värdeskapande genom digitalisering i energi- och processindustrin

04.06.2018   //   Indmeas

Indmeas Digidag i slutet av maj samlade 30 experter från energi-, skogs- och petrokemiska industrin. Dagens talare behandlade ämnet ur sin egen synvinkel och visade exemplar över fina framsteg deras o...

Läs mer

Avfallsenergi – en synpunkt på skogindustrins energieffektivitet

15.05.2018   //   Indmeas

  Mängden producerat ton delat med mängden förbrukad energi används ofta som bruttomätare för energieffektivitet på massa- och pappersbruk. På detta sätt kan man jämföra olika produktionsanläggningar ...

Läs mer

Fyller ditt processdatas kvalitet digitaliseringens krav?

01.03.2018   //   Indmeas

Förbättring av processeffektivitet är den lägst hängande frukt för digitalisering i energi- och processindustrin. Processdata innebär nämligen processinformation  av vilket bara en bråkdel utnyttjas i...

Läs mer

Skall du oroa dig för digitaliseringen?

04.12.2017   //   Indmeas

Wikipedia beskriver digitalisering som framgång av datateknologin i vår vardag. De unga har varit de snabbaste att omfamna den och använda sig av olika digitala apparater och produkter.

Läs mer